Dødelige uvejr ved Middelhavet bliver værre i fremtidens klima

Uvejret Daniel hærgede Libyen, men Italien, Grækenland og Spanien er lige så udsatte for kraftige medicanes.

Det voldsomme uvejr, der i weekenden ramte Libyen blev betegnet "den perfekte storm", men er i meteorologiske termer en såkaldt medicane.

Medicanes er subtropiske uvejr ved Middelhavet og har nogle af de samme karakteristika som tropiske orkaner. Som navnet antyder, er medicane en sammentrækning af ordene mediterranean (Sea) og hurricane.

I Libyen frygtes over 20.000 dræbte efter medicanen Daniel hærgede i weekenden, og i sidste uge mistede 14 mennesker livet i Grækenland som følge af det samme uvejr.

Disse uvejr drives i høj grad af varmt havvand, hvilket betyder, at global opvarmning med et varmere Middelhav giver bedre betingelser for udvikling af kraftige og dødelige medicanes.

Varmere hav er ekstra benzin til medicanes

Højere havtemperaturer betyder mere energi til dannelse og kraftigere udvikling af medicanes.

Varmere havvand resulterer i større fordampning. Herved stiger fugtigheden i atmosfæren, og det kan betyde større regnmængder i forbindelse med medicanes.

Hver gang temperaturen stiger en grad, så kan luften indeholde otte procent mere vanddamp. Potentialet for regnmængden stiger derfor markant i et varmere klima.

Fremtidigt klima med mere højtrykspræget vejr fører til færre medicanes

Der er imidlertid andre faktorer end varmt havvand, som har betydning for medicanes.

Medicanes er observeret i alle årets måneder, og sommermånederne er faktisk lavsæson.

Dette skyldes, at luften i sommermånederne oftest er meget stabil. Herved samler og løfter atmosfæren ikke så meget vanddamp op til skydannelse.

Højsæsonen er september og oktober, hvor vandet fortsat er meget varmt, samtidig med at koldere og mere ustabil luft fra nord kan trække ned over Middelhavet.

Klimamodeller peger på et strømningsmønster, hvor luften ved Middelhavet bliver endnu mere stabilt end tidligere. Det vil derfor svække mulighederne for dannelsen af medicanes.

Medicanes er et ret nyligt begreb. Det var først i 1970'erne, hvor man ved hjælp af satellitfotos, rigtigt fik "øje på dem". Det er derfor også svært at konkludere, om der er kommet flere eller færre af dem.

Af nedenstående grafik er der en stigende tendens i de første årtier, men færre medicanes i det seneste årti fremfor perioden 2000 til 2009.

Fremtid med færre, men mere dødelige medicanes

På trods af at der måske kommer færre medicanes, kan konsekvenserne alligevel blive mere alvorlige.

Det varmere klima betyder, at de medicanes, der alligevel dannes, har potentiale til at udvikle sig kraftigere. Og det er lig med mere regn og større oversvømmelser.

Daniels voldsomme regn kulminerede over Libyen, men Grækenland og Italien er mindst lige så udsatte for fremtidens medicanes.