Vejret Vemmingbund Strand

Vemmingbund Strand Region Syddanmark, Danmark

I dag
Halvskyet 18 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Halvskyet 18 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 18 0 mm 6 m/s Jævn vind fra øst
Skyet 18 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 18 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 19 1.7 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 19 0.1 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Regnbyger 19 0.8 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Regnbyger 20 0.9 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Skyet 19 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Skyet 17 0.1 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 17 1 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 17 0.8 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 17 1 mm 5 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 16 1 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 16 1.2 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 16 1.3 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 16 0.6 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 16 1 mm 4 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 16 0.6 mm 4 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 16 0.2 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Skyet 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
I morgen
Skyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Skyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Skyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Halvskyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Halvskyet 14 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
En del sol 16 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 17 0.1 mm 5 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 18 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Nogen sol 19 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 19 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Skyet 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Skyet 20 0 mm 5 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 20 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 19 0 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Nogen sol 18 0 mm 1 m/s Næsten stille fra sydvest
Skyet 17 0 mm 1 m/s Næsten stille fra syd
Skyet 17 0 mm 1 m/s Næsten stille fra sydøst
Kommende dage
Nogen sol 23 Halvskyet 160.5 mm 5 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 142.3 mm 10 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 141.3 mm 9 m/s
Regnbyger 19 Regnbyger 1415.9 mm 8 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 130 mm 9 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 150.6 mm 10 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 140 mm 11 m/s
Nogen sol 22 Halvskyet 150.2 mm 10 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 140.4 mm 10 m/s
Nogen sol 25 Halvskyet 140 mm 7 m/s
Nogen sol 21 Halvskyet 130.1 mm 8 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 120.1 mm 8 m/s