Vejret Vemmingbund Strand

Vemmingbund Strand Region Syddanmark, Danmark

I dag
Skyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Skyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Skyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Sol 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Skyet 14 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Nogen sol 14 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 16 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 16 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 17 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Nogen sol 18 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 18 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 19 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Skyet 19 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Skyet 19 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Skyet 18 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Skyet 18 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Skyet 17 0 mm 3 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 16 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Skyet 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Skyet 14 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Klart 13 0 mm 2 m/s Svag vind fra vest
I morgen
Klart 13 0 mm 1 m/s Næsten stille fra vest
Letskyet 12 0 mm 1 m/s Næsten stille fra vest
Letskyet 12 0 mm 1 m/s Næsten stille fra vest
Klart 12 0 mm 1 m/s Næsten stille fra sydvest
Klart 12 0 mm 1 m/s Næsten stille fra sydvest
Nogen sol 12 0 mm 1 m/s Næsten stille fra sydvest
Sol 13 0 mm 1 m/s Næsten stille fra syd
Nogen sol 14 0 mm 2 m/s Svag vind fra syd
Sol 16 0 mm 2 m/s Svag vind fra syd
Nogen sol 17 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Sol 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
En del sol 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra syd
Nogen sol 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra sydøst
Nogen sol 20 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Nogen sol 20 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra øst
Skyet 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra øst
Nogen sol 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra øst
En del sol 19 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 19 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 18 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 17 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 17 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Kommende dage
Nogen sol 24 Halvskyet 170 mm 7 m/s
Regnbyger 27 Regnbyger 175.2 mm 5 m/s
Regnbyger 23 Regnbyger 104 mm 7 m/s
Regnbyger 17 Regnbyger 107.6 mm 5 m/s
Regnbyger 24 Regnbyger 154.9 mm 8 m/s
Regnbyger 22 Regnbyger 153.2 mm 6 m/s
Regnbyger 22 Regnbyger 133.5 mm 4 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 102 mm 5 m/s
Nogen sol 21 Halvskyet 100.1 mm 4 m/s
Regnbyger 23 Regnbyger 122.6 mm 4 m/s
En del sol 21 Letskyet 120 mm 4 m/s
Sol 20 Klart 100 mm 4 m/s