Vejret Nyborg Strand

Nyborg Strand Region Syddanmark, Danmark

I dag
Regnbyger 16 0.6 mm 1 m/s Næsten stille fra øst
Regnbyger 16 0.9 mm 2 m/s Næsten stille fra nordvest
Regnbyger 16 0.6 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Regnbyger 16 0.5 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Regnbyger 16 0.2 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Halvskyet 14 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Halvskyet 13 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
I morgen
Halvskyet 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Halvskyet 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Halvskyet 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
En del sol 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
En del sol 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 14 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 15 0 mm 4 m/s Let vind fra nord
Nogen sol 15 0 mm 4 m/s Let vind fra nord
Nogen sol 16 0 mm 4 m/s Let vind fra nord
Nogen sol 16 0 mm 5 m/s Let vind fra nord
Nogen sol 17 0 mm 4 m/s Let vind fra nord
En del sol 17 0 mm 4 m/s Let vind fra nord
Nogen sol 17 0 mm 4 m/s Let vind fra nord
Sol 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra nord
Sol 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra nord
Sol 18 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Sol 18 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordøst
Sol 17 0 mm 1 m/s Næsten stille fra øst
Sol 16 0 mm 1 m/s Næsten stille fra øst
En del sol 16 0 mm 1 m/s Næsten stille fra øst
Halvskyet 15 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nordvest
Halvskyet 15 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nordvest
Kommende dage
Nogen sol 20 Halvskyet 120 mm 4 m/s
Skyet 21 Skyet 150 mm 5 m/s
Nogen sol 21 Halvskyet 112.3 mm 5 m/s
En del sol 18 Letskyet 91 mm 8 m/s
Sol 17 Klart 101.5 mm 9 m/s
En del sol 17 Letskyet 90.4 mm 9 m/s
Skyet 17 Skyet 112.3 mm 8 m/s
Regnbyger 20 Regnbyger 128.7 mm 8 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 81.9 mm 9 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 101.3 mm 9 m/s
Skyet 18 Skyet 131.5 mm 6 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 101.5 mm 4 m/s