Vejret Nyborg Strand

Nyborg Strand Region Syddanmark, Danmark

I dag
Letskyet 18 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Letskyet 18 0 mm 3 m/s Let vind fra sydøst
Letskyet 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Halvskyet 17 0 mm 3 m/s Let vind fra sydøst
Halvskyet 17 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 18 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 19 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 20 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 20 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 21 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 21 0.1 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Regnbyger 21 0.6 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Skyet 21 1.4 mm 4 m/s Let vind fra syd
Skyet 19 2.3 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 17 1.7 mm 7 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 17 2 mm 7 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 16 1.5 mm 7 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 16 1.6 mm 5 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 16 4.5 mm 4 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 15 1.3 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Regnbyger 15 1.3 mm 5 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 15 1.7 mm 5 m/s Let vind fra vest
Regnbyger 15 1.1 mm 4 m/s Let vind fra vest
I morgen
Skyet 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Skyet 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Skyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Letskyet 14 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 14 0 mm 5 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 15 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 16 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
En del sol 17 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Nogen sol 18 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Nogen sol 19 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Nogen sol 20 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Nogen sol 21 0 mm 6 m/s Jævn vind fra sydvest
Skyet 20 0 mm 5 m/s Let vind fra sydvest
En del sol 20 0 mm 4 m/s Let vind fra sydvest
Nogen sol 19 0 mm 2 m/s Svag vind fra sydvest
Skyet 18 0 mm 1 m/s Næsten stille fra sydvest
Skyet 17 0 mm 2 m/s Næsten stille fra syd
Skyet 17 0 mm 2 m/s Næsten stille fra sydvest
Kommende dage
Nogen sol 24 Halvskyet 150.3 mm 6 m/s
Regnbyger 20 Regnbyger 113.7 mm 9 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 110.9 mm 8 m/s
Regnbyger 19 Regnbyger 119.9 mm 6 m/s
Nogen sol 22 Halvskyet 90.3 mm 7 m/s
Nogen sol 21 Halvskyet 130.2 mm 9 m/s
Nogen sol 22 Halvskyet 120 mm 10 m/s
Nogen sol 24 Halvskyet 130.1 mm 10 m/s
Skyet 18 Skyet 130.6 mm 8 m/s
Nogen sol 25 Halvskyet 150 mm 7 m/s
Nogen sol 22 Halvskyet 120 mm 7 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 110.1 mm 7 m/s