Vejret Hovslund Stationsby

Hovslund Stationsby Region Syddanmark, Danmark

I dag
Nogen sol 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 24 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 24 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 26 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 26 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 27 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Nogen sol 27 0 mm 5 m/s Let vind fra sydøst
Nogen sol 27 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 26 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 25 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
En del sol 23 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
En del sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Halvskyet 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Halvskyet 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Halvskyet 20 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
I morgen
Letskyet 20 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Klart 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Klart 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Klart 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Letskyet 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Letskyet 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Letskyet 19 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 20 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
En del sol 24 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 25 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 26 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 26 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
En del sol 27 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 27 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 26 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Skyet 26 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 25 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 23 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Skyet 22 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Halvskyet 21 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Regnbyger 20 0,2 mm 3 m/s Let vind fra øst
Skyet 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Kommende dage
Nogen sol 28 Halvskyet 190 mm 5 m/s
Nogen sol 23 Halvskyet 110,2 mm 5 m/s
En del sol 20 Letskyet 130 mm 3 m/s
En del sol 20 Letskyet 140 mm 4 m/s
Regnbyger 18 Regnbyger 100 mm 4 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 919,3 mm 6 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 95,1 mm 7 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 91,1 mm 7 m/s
Regnbyger 17 Regnbyger 121,4 mm 4 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 100,8 mm 3 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 123,6 mm 5 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 92,4 mm 3 m/s