Stopper Golfstrømmen?

16x9

Roland Emmerichs foregående katastrofe-blockbuster Independence Day (1996) var rendyrket science fiction; ingen gik rundt og troede, at en invasion fra rummet var en overhængende trussel.

Men 'The day after tomorrow' byder pĂĄ en historie, der har rod i reelle bekymringer over vores planets tilstand.

'Vi manipulerede med det tidsrum, inden for hvilket en istid kan opstå, af hensyn til dramaet,' siger Mark Gordon, der er producer på filmen, 'men teorien om, at en global opvarmning kan forårsage en brat klimaændring, er ved at vinde udbredelse. Skønt ingen ved præcist, hvad menneskehedens udslip af kuldioxid i atmosfæren vil afstedkomme, så har nogle eksperter kaldt det 'historiens største ukontrollerede, videnskabelige eksperiment.''

En af de teorier der mødes i filmen er at ferskt smeltevand fra Polerne kan lægge sig som et lag over det tungere saltvand - derved kan golfstrømmen bringes til ophør. Noget lignende skete under den sidste istid.


Golfstrømmen ophører
Baggrunden for teorien er, at en stigende temperatur på grund af afsmeltning fra Polerne vil øge indholdet af ferskvand i oceanerne og derved sætte en stopper for drivkraften bag blandt andet Golfstrømmen.

Golfstrømmen er en del af et større globalt strømningsmønster i oceanerne, som i høj grad genereres af dybvandsdannelse i især Grønlandshavet.

Dybvandsdannelse sker når saltholdigt overfladevand afkøles og synker til bunds. Ved øgede mængder ferskvand i Nordatlanten vil dybvandsdannelsen mindskes og derved også det store strømningsmønsters pumpe - som dybvandsdannelsen også kaldes.

Det store globale strømningsmønster hedder 'Den Termohaline Cirkulation', der fungere som et kæmpe transportbånd af varmt overfladevand mod nord og koldt bundvand mod syd.

Ændres denne cirkulation kan det få store globale følger.

Undersøgelser af isborekerner, viser, at Golfstrømmen før den sidste istid efter en kortvarig temperaturstigning sandsynligvis stort set ophørte, og at temperaturfaldet skete ret hurtigt - inden for 30-50 år.


Ny istid
I en amerikansk rapport udsendt fra Pentagon advarer man mod netop dette scenarie, og tager dér udgangspunkt i den seneste istid og sammenligner den med det som rent faktisk sker i dag.

Fortsætter temperaturen med at stige udløses samme scenarie som for over 10.000 år siden, hvor Jorden blev udsat for en flere tusinde år lang istid. Man regner i følge rapporten allerede med, at de første effekter deraf vil kunne ses mellem 2010 og 2020.

Middeltemperaturen i Europa og Nordamerika vil falde med 5-6°, og der vil falde langt mindre nedbør i Europa - et klima der kan sammenlignes med det man ser i Sibirien i dag. Især Nordvesteuropa bliver berørt. Også andre steder på Kloden vil klimaet ændres betragteligt. Store dele af Afrika og Asien vil få tørke, mens kun Australien forventes at blive minimalt berørt.


GĂĄr det nu sĂĄ galt?
Det kan lyde som dommedagsprofetier, og vender vi blikket mod egne himmelstrøg, hvor man især i Danmark i mange år har forsket i Nordatlanten, så er man ret sikker på det bliver knap så dramatisk.

Oceanograf Erik Buch fra DMI, der i mange år har arbejde med netop Golfstrømmen og baggrunden for de mekanismer, der styrer den, siger til TV2 Vejret, at modeller viser, at en øget global temperatur sikkert i en vis grad vil svække Golfstrømmen, men at den afkølende effekt deraf vil blive mere end opvejet af den allerede igangværende globale opvarmning, så man i sidste ende rent faktisk ikke vil opleve et temperaturfald i vor del af Verden.

Istid ser det således ifølge danske eksperter ikke ud til vi får.