Hedebølge i Østersøen er den længste nogensinde målt – kan have store konsekvenser

Den langvarige hedebølge risikerer at ødelægge det maritime økosystem.

Siden midten af juli har den gennemsnitlige overfladetemperatur ligget over det normale i den nordlige del af Østersøen.

Det gør det til den længste maritime hedebølge, der nogensinde er registreret i området.

- De usædvanligt høje vandtemperaturer er meget bekymrende, da de kan have store konsekvenser for det maritime økosystem i området, forklarer Nicholas Kamenos, der er direktør for Umeå Marine Science Center, til phys.org.

Lige nu ligger temperaturafvigelsen på mellem 2 og 5 grader over det normale ned gennem Den Botniske Bugt og i Den Finske Bugt.

Men også længere sydpå er der generelt tale om en varm Østersø.

Påvirker livet i havet

Under normale omstændigheder kan de maritime økosystemer genoprettes efter en kort periode med forhøjede temperaturer.

Men med en langvarig hedebølge, der strækker sig over flere uger eller endda måneder, kan det risikere at ødelægge livet i havet.

- Det kan være meget alvorligt. Vedvarende varme perioder skaber helt nye forhold, som arterne i den nordlige Østersø ikke er tilpasset, lyder det fra Nicholas Kamenos.

Hos Umeå Marine Science Center, der er en del af Umeå Universitet i Sverige, har man i 20 år lavet regelmæssige temperaturmålinger af vandet i Østersøområdet.

I denne årrække har forskerne fundet ud af, at hedebølgerne i Østersøen er blevet hyppigere og mere langvarige, og at det i stigende grad ser ud til at påvirke livet i havet.

For eksempel er det varme havvand med til at øge tilstedeværelsen af bakterier, der enten kan medføre infektioner hos andre organismer eller ligefrem ændre hele balancen i økosystemet.

Hele Østersøen er blevet varmere

Zoomer man lidt ud og kigger på hele Østersøregionen, er den gennemsnitlige havtemperatur steget med 1 til 1,5 grader siden 1990'erne med lokale variationer.

Den største temperaturforskel ses i overfladevandet, men særligt i den sydlige del af Østersøen har bundvandet vist samme tendenser til at blive varmere.

Udover det maritime liv kan en af konsekvenserne ved det varmere havvand være, at økosystemerne får sværere ved at lagre CO₂. Hvis havene fortsætter med at blive varmere, vil det altså bidrage til en yderligere acceleration af klimaændringerne.

Hedebølgen i Østersøen falder oven i et år, hvor den globale havtemperatur satte ny rekord i foråret. Derudover har temperaturen i både det nordlige Atlanterhav og Middelhavet været rekordhøj i løbet af denne sommer.