Dansk landsdel er blandt de tørreste områder i Europa

Der er stadig ikke udsigt til regn i et knastørt Danmark det næste meget lange stykke tid.

Knap 11 millimeter regn.

Så meget – eller rettere sagt så lidt – er der faldet over Bornholm i løbet af hele april og maj.

Målt på nedbørsmængder gør det klippeøen til det tørreste sted i Danmark, men også blandt nogle af de allertørreste steder i hele Europa.

Faktisk ser det ud til, at det kun er enkelte vejrstationer på den Iberiske Halvø, hvor der er kommet mindre nedbør end på Bornholm over de sidste to måneder.

I løbet af maj har det til gengæld også været meget tørt over store dele af Nordeuropa. Kigger man isoleret set på maj, er Bornholm med sølle 4,1 millimeter stadig blandt de 20 til 30 mest nedbørsfattige lokationer i Europa.

Den manglende nedbør har selvsagt fået tørkeindekset helt op i det røde felt, hvilket er gældende for hele Danmark.

I det hele taget har det europæiske vejr i maj vendt op og ned på tørkesituationen.

Nordeuropa er knastør

Ved indledningen af foråret stod Sydeuropa over for en sommer, der kunne blive historisk med ekstrem tørke.

Men i løbet af maj har ustadigt vejr i form af blandt andet kraftige byger medført oversvømmelser flere steder i både Italien og Spanien, hvilket har sat en pause for tørken på disse kanter.

Anderledes nedbørsfattig har det set ud over Nordeuropa, hvor forårsvejret i meget lang tid har været præget af højtryk. Derfor er tørkeindekset i de nordeuropæiske lande meget højere end sydpå.

I kortet herunder er jordbundsfugtigheden afbilledet.

Som man kan se af farverne, er jorden mere eller mindre tømt for vand i lande som Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og de Baltiske lande.

Til gengæld er jordvandsmagasinerne ved at være fyldt op i det meste af Sydeuropa, hvor det stort set kun er det sydlige Portugal, der fortsat er farvet rød.

Høj risiko for tørke i Danmark

Herhjemme endte maj med 14,1 millimmeter nedbør på landsplan. Det gør måneden til den sjette tørreste maj i dansk vejrhistorie.

Tørkeindeks

Tørkeindekset bygger på en vandbalancemodel, der hver dag estimerer mængden af vand i det jordvandsmagasin, som planterne har til rådighed.

Planternes roddybde og jordtypen bestemmer i praksis størrelsen af jordvandsmagasinet, som kan variere meget selv inden for et mindre område.

Jordvandsmagasinstørrelsen er som udgangspunkt sat til 100 millimeter som et middeltal for hele Danmark.

Tommelfingerreglen siger så, at hvis tørkeindekset er på 9, så mangler jordvandsmagasinet 90 millimeter vand, før det er fyldt op. 

Kilde: DMI.

Derfor har tørkeindekset været støt stigende gennem hele måneden – kun afbrudt af et enkelt regnvejr.

Torsdag morgen ligger det gennemsnitlige tørkeindeks over hele landet på ni, hvilket indikerer høj risiko for tørke.

Tørkeindekset går fra nul til ti, og er værdien over otte, betyder det høj risiko for tørke.

Med undtagelse af Aabenraa kommune ligger alle landets kommuner med et indeks over otte.

Hele 17 kommuner ligger helt oppe på den højeste værdi, hvilket udover Bornholm tæller kommuner i Hovedstadsområdet, på det østlige Sjælland samt Odsherrede, Vordingborg og Guldborgsund Kommune.

Hvis man som landmand eller haveejer går og sukker efter regn, så er der dårlige nyheder i prognoserne.

I hvert fald de næste ti dage holder det helt tørt over Danmark, og det kan måske vare ved i endnu længere tid.