Tørken på vej mod kritisk niveau – ingen udsigt til snarlig regn i prognoserne

Der er foreløbigt ikke udsigt til regn.

Kører man en tur langs markerne i Jylland, er det svært ikke at spotte en vandingsmaskine.

Tørken har gjort sit indtog i den danske natur, som ikke har mærket til regnen den sidste uges tid. På landsplan ligger tørkeindekset på 8,8, som er det højeste indtil videre i 2023.

Lokalt er indekset helt i top i flere kommuner længst mod øst. Blandt andet på Bornholm, hvor der kun er faldet 4,1 millimeter regn i hele maj.

Der er ikke meget hjælp at hente fra vejret, som fortsat ser tørt ud i prognoserne.

Markerne kan nå et kritisk niveau

Leif Hagelskjær, afdelingsleder i Afgrøder og Produktion hos SEGES Innovation, fortæller, at tørken kan blive kritisk i de østlige egne.

- Tørkeindekset er højt tidligt på sæsonen, og det går ud over næsten alle afgrøder.

Især afgrøden vårbyg savner regnen, som landmændene flere steder i landet har været nødt til at så i tør jord.

I den vestlige del af Jylland er man i fuld gang med at kunstvande. Her er jorden meget sandet og har svært ved at holde sig fugtig over længere tid.

Når tørken fortsat forværres, vækker det derfor bekymring for, om vandingsmaskinerne stadig vil have nok vand til rådighed.

Fortsat otte dage uden regn

Foreløbigt har den europæiske vejrmodel ECMWF ingen regn i sigte de næste mange dage. Først om otte dage giver prognosen plads til regn fra oven.

Samme tendens har den amerikanske vejrmodel GFS. Denne model holder det endda tørt over Danmark de næste 12 dage.

Til gengæld falder regnen i store mængder over det sydlige Europa. Det hjælper på et tørkeramt Spanien, mens Italien har døjet med store oversvømmelser.

Forhøjet brandfare

Maj har blot budt på 14,1 millimeter regn på landsplan. Det er omkring 85 millimeter regn mindre end normalt.

Foreløbigt er brandfareindekset moderat i hele landet, men flere områder har også et højt indeks.

De næste to dage er vinden mere blæsende, og det kan også ses på brandfareindekset. Når solen fortsat bager og presser tørkeindekset op, vil vinden kunne brede en eventuel brand ud over et større areal.

Torsdag er store dele af landet oppe på det meget høje niveau i forhold til brandfare. Herefter er indekset faldende igen, da vinden aftager.