Første lokale badedage er målt – her er vandet over 19 grader

Solen har de seneste dage varmet vandet godt op.

Årets første lokale badedage er registreret her i pinsen.

Både ved Flyvesandet på nordtippen af Fyn og Hestehovedet Strand på Lolland er badevandet målt til 20 grader i pinsedagene.

I Roskilde Havn er vandet netop blevet målt til de magiske 19,0 grader af en automatisk måler.

Der sker efter flere dage med sol og svag vind, så vandet har haft gode forhold til at optage solens varme.

Lokalt kan vandet ved kysterne eller en sø endda være varmere.

Lige nu er den gennemsnitlige badevandstemperatur 14,9 grader.

Vandtemperaturen skal dog stige mere endnu, før der er en officiel badedag på landsplan. Ifølge TV 2 Vejret defineres en badedag ved, at gennemsnittet af disse målinger er på 19,0 grader eller derover.

Her kan du følge med i dit område

Allerede nu kan du følge med i vandtemperaturen målt fra de automatiske målestationer lige her.

Du kan også følge med på TV 2 Vejrets app.

Snart vil der komme flere målinger ind, når sæsonen for TV 2 Vejrets Badevandspatrulje starter i skolernes sommerferie.

Badevandet omkring Danmark

Siden 1996 har TV 2 Vejrets badevandspatrulje taget temperaturen på det danske badevand i skolernes sommerferie.

En badedag er defineret som en dag, hvor gennemsnitstemperaturen langs de danske strande er på 19 grader eller derover.

Den højeste gennemsnitstemperatur, der er målt langs de danske kyster, er hele 23,3 grader, hvilket blev målt 10. august 1997 – i den varmeste måned vi har haft i Danmark.

Den højeste badevandstemperatur overhovedet målt er hele 28 grader, hvilket blev målt både 25. og 26. juli 2018 ved Hestehovedet og Bandholm på Lolland.

Den tidligste badedag fik vi 16. juni 2023.

Vandet bliver køligere igen

Netop nu skal vandet nydes ekstra meget, inden vandtemperaturen de kommende dage forventes at falde.

Vinden vil de næste dage være blæsende med en jævn til frisk vind. I det nordvestlige hjørne af Jylland vil det endda blæse med op til en hård vind.

Det bidrager til mere omrøring i vandet, hvor det varme vand i overfladen blandes med det køligere havvand fra dybere nede.

Fra fredag vil vinden have aftaget igen, hvor havoverfladen atter vil være mere i bero, hvilket vil få vandtemperaturerne til at stige.