Orkansæson går snart i gang – og i år bliver den anderledes

Usikkerheden er ekstra stor i år. På den ene side kan der kommer færre orkaner – på den anden side kan de blive kraftigere.

For første gang i syv år er der udsigt til en normal orkansæson i Atlanterhavet.

Det skriver den amerikanske vejrtjeneste, NOAA, i en pressemedelelse.

Alle de foregående seks år er der blevet forudsagt en orkansæson over gennemsnittet. Dermed forventes sæsonen altså at blive mindre aktiv sammenlignet med de seneste år.

Årsagen til en forventet normal orkansæson er vejrfænomenet El Niño, der virker som en slags afdæmpende effekt på dannelsen af orkaner i Atlanterhavet.

Men det er ikke det eneste usædvanlige ved den kommende sæson.

Omvendt kan El Niño medføre, at de orkaner, der bliver dannet, bliver endnu kraftigere på grund af varmere havvand end normalt.

- Det er bestemt et sjældent setup for i år, fortæller ledende meteorolog for NOAA's orkansæsonprognoser, Matthew Rosencrans.

Forudsiger op til 17 navngivne storme

I dagene op til orkansæsonen, der løber fra 1. juni til 30. november, kommer NOAA hvert år med en forudsigelse af, hvordan sæsonen kommer til at se ud.

Tropiske orkaner

En tropisk storm eller orkan dannes over tropiske havområder på minimum 5 grader nordlig eller sydlig breddegrad, hvor vandet er varmere end cirka 27 grader.

De dannes dermed fundamentalt anderledes end storme og orkaner på vores breddegrader, som opstår på grund af temperaturforskelle mellem nord og syd.

I Atlanterhavet og den østlige del af Stillehavet kaldes de tropiske orkaner for hurricanes, og det gør vi også herhjemme for at adskille dem fra vores 'hjemlige' storme og orkaner. I den vestlige del af Stillehavet kaldes de tyfoner. I Det Indiske Ocean og omkring Australien kaldes de tropiske cykloner.

Tropiske orkaner klassificeres normalvis efter vindhastigheden på Saffir-Simpson-skalaen, der går fra 1 til 5, hvor 5 er kraftigst:

  • Tropisk lavtryk: Mindre end 17,4 meter per sekund
  • Tropisk storm: 17,4-32,6 meter per sekund
  • Kategori 1: 32,7-42,4 meter per sekund
  • Kategori 2: 42,5-49,9 meter per sekund
  • Kategori 3: 50,0-57,9 meter per sekund
  • Kategori 4: 58,0-68,9 meter per sekund
  • Kategori 5: Mere end 69,0 meter per sekund

For 2023-sæsonen spår det amerikanske vejrinstitut, at der er 70 procent sandsynlighed for 12 til 17 navngivne storme. I gennemsnit er der 14 atlantiske storme i løbet af et år.

Af disse storme er der risiko for, at fem til ni stykker kan udvikle sig til tropiske orkaner, mens en til fire af orkanerne kan ende med at blive klassificeret som store orkaner – kategori 3 eller derover.

Forudsigelsen tager ikke udgangspunkt i, om orkanerne går i land eller ej.

I modsætning til storme i Danmark har Verdens Meteorologiorganisation (WMO) for vane at offentliggøre navnene for de tropiske storme og orkaner i Atlanterhavet, inden sæsonen går i gang.

Herunder er navnene for 2023 listet op alfabetisk.

Den første storm eller orkan får altså navnet Arlene og så fremdeles.

Hvis det sker, at en storm ved navn Whitney bliver udviklet, så vil de efterfølgende storme og orkaner, der opstår, overgå til en supplerende liste med 21 andre stormnavne.

El Niño spiller en hovedrolle i årets orkansæson

Til efteråret er der udsigt til, at en super-El Niño træder i kraft i Stillehavet, hvor havtemperaturen i den østlige del af det tropiske Stillehav bliver markant varmere end normalt.

Ikke nok med, at El Niño kan sende den globale middeltemperatur på rekordkurs, så er vejrfænomenet typisk med til at lægge en dæmper på orkanaktiviteten i Atlanterhavet.

Under en El Niño øges vestenvinden oppe i højderne, mens de østlige vinde i lavere højde også bliver forstærket. Dette er med til at forstyrre dannelsen af de atlantiske storme.

På den anden side bliver vandet ved Caribien og den vestafrikanske kyst usædvanligt varmt. Det kan omvendt være med til at give ekstra næring til mulige storme.

Dermed er prognoserne for årets orkansæson særdeles usikre.

I både 2020 og 2021 blev der dannet så mange storme og orkaner, at man begge år måtte tage den supplerende navneliste i brug.

Anderledes stille startede sæsonen ud i 2022 med kun tre navngivne storme indtil august. Herfra tog sæsonen fart i september og gav en af de mest dødbringende og skadelige måneder i nyere tid.