Milliarder af mennesker risikerer livsfarlig varme

Allerede nu er 60 millioner udsat for at miste livet som følge af temperaturstigninger.

Hvis vi fortsætter med den nuværende klimapolitik, kommer omkring to milliarder mennesker til at leve under så høje temperaturer, at det bliver decideret farligt for dem.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Beregningerne stammer fra et nyligt studie, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability. Studiet sætter fokus på de menneskelige konsekvenser ved ikke at tackle klimakrisen og er udført af et internationalt forskerhold med deltagere fra Aarhus Universitet.

Forskerne derfinerer farlig varme i studiet som en årlig gennemsnitstemperatur på 29 grader.

For dem, der godt kan lide strandture, lyder det måske ikke særligt slemt. Men for at ramme en middeltemperatur hen over et helt år, kræver det altså lange perioder med over 40 graders varme.

Temperaturer over legemstemperatur er sundhedsfarligt og er i visse situationer dødelig.

Her er de vigtigste resultater

  • Eksponeringen for farlig varme begynder at stige dramatisk ved 1,2 grader (lige over den nuværende globale opvarmning) og stiger med cirka 140 millioner mennesker for hver 0,1 grad yderligere opvarmning.
  • Hvis vi antager en fremtidig befolkning på 9,5 milliarder mennesker, vil Indien have den største befolkning udsat for 2,7 grader global opvarmning – mere end 600 millioner mennesker – i 2100. Ved 1,5 grad vil dette tal kun være omkring 90 millioner.
  • Nigeria vil have den næststørste varmeudsatte befolkning, mere end 300 millioner mennesker – ved 2,7 grader global opvarmning. Ved en opvarmning på 1,5 grad vil det være mindre end 40 millioner.
  • Indien og Nigeria viser allerede "hotspots" af farlige temperaturer.
  • Ved 2,7 grader vil næsten 100 procent af nogle lande, herunder Burkina Faso og Mali, være farligt varme for mennesker. Brasilien vil have det største landområde udsat for farlig varme ved 2,7 grader, men næsten intet område ved 1,5 grad. Australien og Indien vil også opleve massive stigninger i det udsatte areal.

Kilde: Aarhus Universitet.

Den menneskelige sundhed er i fare

Allerede nu er 60 millioner mennesker udsat for farlig varme. Til sammenligning var det 12 millioner i 1980.

Men det tal kommer med de nuværende klimapolitiske mål til at stige.

Selv med moderat fremtidig opvarmning ser tallene særdeles dystre ud

Jens-Christian Svenning, professor i biologi på Aarhus Universitet

Hvis den nuværende kurs holdes, ender vi ifølge FN's seneste klimarapport med en temperaturstigning på mellem 2,4 og 3,1 grader i år 2100 i forhold til den førindustrielle periode fra 1850-1900.

I undersøgelsen har man taget udgangspunkt i en temperaturstigning på 2,7 grader, hvilket vil medføre, at 22 procent af den forventede befolkning ved udgangen af århundredet vil blive udsat for farlig varme.

Det er især i den nordlige del af Sydamerika, store dele af Nordafrika, dele af den Arabiske Halvø samt Indien, Thailand, Vietnam, Indonesien og det nordlige Australien, hvor den menneskelige sundhed kommer i fare det meste af året.

Lille temperaturstigning sender millioner af mennesker i risikozonen

- For hver 0,1 grader opvarmning over det nuværende niveau vil omkring 140 millioner flere mennesker blive udsat for farlig varme, fortæller forsker og medforfatter på studiet Jens-Christian Svenning i pressemeddelelsen.

Derfor er der grund til at handle hurtigt, da en mindre temperaturstigning kan redde millioner af menneskers liv.

- Men hvis det i stedet lykkes at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i stedet for 2,7 grader, ville det betyde, at "kun" 5 procent af menneskeheden i 2100 ville blive udsat for farlig varme, lyder det videre fra Jens-Christian Svenning.

De 1,5 grader har forskeren fra Parisaftalen fra 2015 – en temperaturgrænse, der dog ser ud til allerede kan blive passeret indenfor de næste få år.

På nuværende tidspunkt er den globale opvarmning på 1,2 grader, og det er netop ved den grænse, at eksponeringen for farlig varme begynder at stige dramatisk.

Mange efterlades uden for menneskets klimaniche

Med i forskernes beregninger indgår, at menneskeheden over de sidste 6000 år generelt har bosat sig i køligere områder.

Befolkningstætheden topper nemlig i områder med en gennemsnitstemperatur på cirka 13 grader – den såkaldte klimaniche.

Faktisk er det kun 1 procent af verdensbefolkningen, der i øjeblikket bor på steder med farlig varme.

Men det vil hurtigt ændre sig.

- Selv med moderat fremtidig opvarmning ser tallene særdeles dystre ud, siger Jens-Christian Svenning.

Klimaforandringerne har allerede sat omkring 600 millioner mennesker uden for menneskets klimaniche.

I 2090 risikerer 40 procent af Jordens befolkning at blive efterladt uden for de køligere områder på kloden, og et flertal af dem vil altså blive udsat for farlig varme.