Mere end halvdelen af verdens søer er skrumpet over de sidste 30 år

Næsten to milliarder mennesker er direkte berørt af de store vandtab.

Mere end halvdelen af verdens søer og vandreservoirer er skrumpet ind siden begyndelsen af 1990'erne. Det skriver Reuters.

Årsagen er primært den igangværende klimakrise samt det stigende menneskelige forbrug af søernes ferskvand.

Det manglende vand øger bekymringen for, om der i fremtiden er nok vand til blandt andet vandforsyninger, landbrug og vandkraftværker.

22 gigatons vand om året

Studiet er udført af en gruppe internationale forskere, der har undersøgt nogle af verdens vigtigste ferskvandskilder – fra Det Kaspiske Hav mellem Europa og Asien til Titicacasøen i Sydamerika.

Her har man fundet ud af, at der hvert år over de sidste 3 årtier er forsvundet omkring 22 gigatons vand fra verdens søer. Det svarer til hele USA's vandforbrug i 2015.

Resultaterne er kommet i hus, efter at man har vurderet næsten 2000 større søer ved hjælp af satellitmålinger kombineret med blandt andet klimamodeller.

Ifølge studiet er der sket et vandtab i 53 procent af søerne i perioden 1992 til 2020, hvilket i høj grad skyldes ændringer i nedbør, øget fordampning grundet den globale opvarmning og et uholdbart menneskeligt vandforbrug.

Det er dog ikke alle søer, der i studiet har oplevet et vandtab. I omkring en fjerdedel af søerne er vandstanden faktisk steget – ofte på grund af dæmningsbyggerier.

Klimaforandringerne får skylden

En af hovedforfatterne bag artiklen, Fangfang Yao, der er hydrolog ved University of Virginia, siger, at 56 procent af vandtabet skyldes den globale opvarmning og det menneskelige forbrug, hvor opvarmningen spiller den største rolle.

Dermed er det altså klimaforandringerne, der er hovedårsagen til, at verdens ferskvandskilder skrumper.

I det hele taget er der mange områder, som i et fremtidigt klima får det enten mere tørt eller mere vådt. Men selv i fugtige områder er der fundet et betydeligt tab af ferskvand.

Mange forskere har været ude at sige, at hvis vi skal undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne, skal den globale temperaturstigning holdes under 1,5 grader.

Meget tyder dog på, at denne grænse allerede kan passeres inden for de næste få år.

Samlede set er næsten to milliarder mennesker verden over direkte berørt af de manglende vandmængder, og mange regioner har stået over for vandmangel i de senere år.

Blandt andet i Europa, hvor en ekstrem tørke i 2022 stadig sætter sine spor.