Vejr

Tørke i Spanien presser landbruget

Tusindvis af jobs i det sydlige Spanien er i fare for at ryge på grund af tørke.

Tørke, skovbrande og ekstrem varme har plaget Spanien i dette forår.

Her har blandt andet tørken over de seneste par år fået mere og mere fat i Spanien, hvilket gør landet ekstra sårbart.

Omkring 20 procent af det spanske fastland er således ved at blive til ørken som følge af klimaforandringerne.

Og det er noget, der i den grad presser det spanske landbrug.

Spanien er et stort landbrugsland, og en meget stor del af det spanske vandforbrug bruges til at producere fødevarer.

Men med det meget tørre vejr risikerer tusindvis af hektar afgrøder som frugt og grøntsager at gå tabt.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Trops, der er en af Europas største distributører af avokado og mango, kradser tørken så meget i Malaga-provinsen i det sydlige Spanien, at tusindvis af jobs er i fare for at ryge.

Estimater lyder på, at omkring 5000 jobs er direkte berørt af tørkesituationen, mens et utal af jobs er indirekte berørt.

Hvis der ikke foretages markante ændringer, vil flere kystsamfund snart løbe tør for vand. Det vil ødelægge indtægtskilden for omkring 2000 familier.

I Andalusien, som Malaga-provinsen er en del af, forsøger regeringen at fremskynde udstedelsen af tilladelser til nye afsaltningsanlæg, der skal sikre tilførelsen af vand til landbruget.

Ingen hjælp at hente fra oven

Siden februar har vejret over Spanien været både tørt og varmt. Dermed har fordampningen været større end tilførslen af vand, og vegetationen har derfor haft meget dårlige vilkår.

Samtidig oplevede Spanien en voldsom tørke i sommeren 2022 og en nedbørsfattig vinter.

Alt sammen har sendt vandingsindekset for den Iberiske Halvø helt op i det røde felt, hvilket indikerer, at vandreservoirerne er ved at være helt tomme.

Problemerne bliver kun værre den kommende tid, da vejret fortsætter i den fastlåste situation med varme og tørke så langt øjet rækker.

Nedenstående prognose spår, at det kun er den nordlige del af Spanien, der har udsigt til regn de næste ti dage. På resten af den Iberisk Halvø fortsætter det knastørre vejr.