Vejr

Gammel atombunker har sit helt eget klima

En tidligere dyb hemmelighed ligger så dybt i jorden, at den udvikler et lokalt vejrsystem.

- Når man træder ind i tunnelen, er man i en anden verden, siger Per Thorling Hadsund, Nordjyske Museer, med en begejstring, der ikke har taget skade af mange års arbejde med det store anlæg, der gennem flere årtier var en dyb statshemmelighed.

Vejrbilen er kørt til Rold Skov for at besøge Regan Vest, der gennem den kolde krig fungerede som den atomsikrede bunker, hvorfra Danmark skulle ledes, hvis stormagternes bomber pludselig begyndte at falde.

- Vi er så dybt under jorden, at temperaturen næsten er konstant hele året rundt på omkring 10 grader, fortæller Per Thorling Hadsund, der er afdelingsleder og har været med til at konservere bunkeren, så den kan stå som en tidslomme for mange gæster.

Regan Vest ligger 60 meter under jorden, og vi er taget herud for at høre om bunkerens helt særlig lokalklima.

Bunkeren er konstrueret med en 300 meter lang tunnel ind til selve bunkeren og derefter en 250 meter lang gang, der ender i en stejl trappe langt oppe i bakkerne.

Konstruktionen er lavet med henblik på at absorbere så meget tryk som muligt fra en atomeksplosion, men den er også vejrmæssigt interessant, da gangene får et lokalt klima.

- Bunkeren har sit eget vindsystem. De 550 meter gang fungerer som en skorsten, der suger vinden ind fra dalen og sender den ud i bakkerne, siger Per Thorling Hadsund.

Temperaturen skifter

Den konstante temperatur på 10 grader gør, at luften, som føres gennem tunnelen om vinteren, er koldere end gangen, mens den om sommeren er varmere.

Temperaturforskellen kan ses med det blotte øje om sommeren, hvor et ellers stort vejrfænomen optræder på den helt lille skala.

Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft, og når den varme luft møder den kolde tunnel og køles ned, sker der det samme, som når varm luft stiger til vejrs på en sommerdag.

Fugten kondenserer.

Lige nu er tunnelen knastør og står flot hvid, men det vil ændre sig inden længe.

Per Thorling Hadsund fortæller, at den om sommeren, når den er fugtigst, bliver helt grå og våd indvendigt.

Små skyer står i den kolde luft

Men der sker mere end det.

- På de rigtig varme dage står der dis herinde. Der er faktisk små skyer, når man kommer ind i tunnelen, siger han.

Kunne lukkes hermetisk

Det store bunkeranlæg er bygget i 1960’erne til at kunne huse omkring 350 personer i mindst en uge fuldstændigt afskåret fra omverdenen.

Bunkeren er derfor udstyret med flere selvstændige vandværker, generatorer og luftrensningsanlæg, ligesom at der også oprindeligt var mad og andre fornødenheder på lager.

De 350 personer skulle blandt andet være udvalgte embedsfolk, medlemmer af regeringen, kongehuset.

Regan Vest står for Regeringsanlæg Vest, og der findes også et Regan Øst, men dette er ikke åbnet for offentligheden.

Skjult i skoven

Indgangen til bunkeren ligger gemt bag en tilforladeligt udseende gul villa i skovbrynet.

Selve indgangen er camoufleret, så den ligner en oldgammel tilgroet betonkonstruktion, men når man først er indenfor, åbenbarer hele det i 1960’erne topmoderne anlæg med det helt særlige vejrsystem sig for de besøgende.

Udover de lange gange består bunkeren af to opvarmede runde gangkonstruktioner i to etager.

Ringene rummer mødelokaler, værelser og lignende og har generelt mere menneskevenlige temperaturer, da det er fra de to ringe, at folk skulle bo og løse deres opgaver.