Klimamodeller advarer om 'super-El Niño' i år

En 'super-El Niño' vil forstærke klimaforandringerne verden over.

Alverdens klimamodeller er enige om, at vi er på vej ind i en såkaldt El Niño-periode.

Under en El Niño-periode er havvandet i den tropiske del af det østlige Stillehav markant varmere end normalt, hvilket bidrager til højere globale temperaturer.

Nogle klimamodeller spår endda, at årets El Niño kan blive en såkaldt 'super-El Niño', hvilket betyder, at havtemperaturen bliver meget højere end normalt.

Ved en normal El Niño stiger havtemperaturen til mindst 0,8 grader over det normale, mens temperaturen under en ekstrem El Niño-hændelse kommer op på 2 grader over det normale.

Disse hændelser er dog meget sjældne og er siden 1950'erne blot forekommet tre eller fire gange. Senest var i 2016, hvor den globale middeltemperatur endte med at sætte ny varmerekord.

Klimaforandringerne forstærkes

Allerede nu er der tegn på, at vi er på vej ind i en El Niño-periode.

Nedenstående kort viser temperaturafvigelsen i Stillehavet, og her er vandet altså i skrivende stund varmere end normalt.

Dog er det først hen i efteråret, at temperaturstigningerne for alvor er slået igennem.

El Niño betyder "drengen" på spansk og er en henvisning til Jesu fødsel, da fænomenet ofte bliver observeret omkring jul nær Sydamerikas vestkyst.

Historisk set er en El Niño-periode hændt cirka hvert fjerde år, mens de store af slagsen blot er sket med 10 til 15 års mellemrum.

Derfor vil det være usædvanligt, hvis den kommende El Niño igen bliver ekstrem.

Prognoserne er da også behæftet med en væsentlig usikkerhed, da der er en ret stor spredning mellem dem.

Alligevel tyder meget på, at havtemperaturen til efteråret kan være steget med omkring 2 grader over det normale niveau. Det er en højere temperaturstigning, end prognoserne havde i marts, der spåede en afvigelse på omkring 1,5 grader.

Klimaforandringerne forstærkes

Hvis klimamodellerne får ret om en ekstrem El Niño, vil det kunne mærkes over hele verden.

For det første vil en lang række varmerekorder blive slået, og der er en reel risiko for, at den globale middeltemperatur for første gang overstiger Paris-aftalens 1,5 graders mål.

Dermed er der en relativ stor sandsynlighed for, at vi inden længe kan stå med en ny varmerekord for kloden som helhed.

Men også regionalt vil El Niño få konsekvenser. Flere områder vil opleve ekstrem tørke, oversvømmelser og hedebølger. Og med udsigten til en mulig 'super-El Niño vil disse konsekvenser blot blive forværret.

Overordnet set vil de største konsekvenser komme i landområder, der grænser op til Stillehavet.

Særligt i Nord- og Sydamerika vil det normale vejr nærmest blive vendt på hovedet med blandt andet regn til ørkenområder.

Men også i Sydøstasien, hvor størsteparten af klodens fødevarer bliver produceret, er der forøget risiko for tørke.

Selvom det er minimalt, kan El Niño også føre til ændrede vejrmønstre på vores breddegrader.

Der er nemlig tendenser til, at lufttrykket over Nordatlanten er højere end normalt under en El Niño, hvilket paradoksalt nok kan føre til lidt koldere vintre i Danmark.