Vejr

Den globale havtemperatur sætter rekord

For første gang siden 1981 er den globale havtemperatur steget til mere end 21 grader.

Over 21 grader varmt havvand.

Det lyder som en god dansk badevandsdag om sommeren, men det er faktisk den øjeblikkelige middeltemperatur af havoverfladen i verdens oceaner.

Helt præcist har middeltemperaturen ifølge data fra den amerikanske vejrtjeneste NOAA de første dage af april ligget på 21,1 grader.

Dataene går tilbage til 1981, og i den periode er der aldrig målt så varm en overfladetemperatur i verdenshavene, som tilfældet er nu.

Dermed overgår havtemperaturen den tidligere rekord fra 2016, hvor havene for første gang ramte de 21 grader.

De rekordvarme oceaner kommer kort tid efter, at det gennemsnitlige varmeindhold i havene for fjerde år i træk nåede nye højder i 2022.

Et klart klimasignal

Middeltemperaturen på de 21,1 grader spænder fra den 60. nordlige breddegrad, svarende til Oslo, til den 60. sydlige breddegrad, hvilket ligger i den sydlige del af Sydhavet.

I hele dette område har den gennemsnitlige havtemperatur altså ikke været målt højere.

At det sker her i foråret skyldes, at det lige har været sommer på den sydlige halvkugle, hvor der er mest havvand, hvilket trækker op i det samlede regnskab.

Kigger man tilbage i tiden, viser der sig et klart klimasignal.

De ti højeste middeltemperaturer er blevet registreret i perioden 2010 til 2023, hvoraf de ni højeste er indtruffet over de seneste ni år.

Tilsvarende er de otte varmeste år ligeledes hændt inden for de seneste otte, hvor 2022 endte med at blive det femte varmeste år.

Det varmere havvand er dermed en direkte afledning af den globale opvarmning, hvilket kan komme til at virke som en slags selvforstærkende effekt på klimaforandringerne.

Varmere havvand påvirker klodens vejr og truer dyrelivet

Det varmere havvand har en stor indvirkning på klodens vejr. Ekstremt vejr risikerer nemlig at blive endnu mere ekstremt.

Tropiske orkaner får mere energi fra det varmere havvand, hvilket kan give endnu kraftigere orkaner.

Højere havtemperaturer giver også forøget risiko for intense nedbørshændelser, som kan medføre oversvømmelser.

Derudover spiller opvarmningen af havene også en vigtig rolle for vandstandsstigninger, da varmere vand fylder mere end koldt vand.

Ligeledes er det varmere vand med til at fremskynde afsmeltningen af havisen. Og når havisen smelter, vil det fremskynde opvarmningen af verdenshavene.

Sidst, men ikke mindst, har de stigende havtemperaturer stor indflydelse på dyrelivet.

Hvor nogle fiskearter risikerer at uddø, er der andre, der blandt andet er trukket længere mod nord på grund af det varmere havvand.