Vejr

Kunstner bygger tømmerflåde af FN’s klimarapport

I Ribe ved man, hvad det betyder, når havet stiger.

I Ribe kommer klimaforandringerne tæt på. Byen ligger beskyttet bag diger, men før digernes tid har stormfloder og oversvømmelser kostet tusindvis af byens borgere livet.

Ribe ligger lavt og ud til Vadehavet og er dermed noget af det første af Danmark, der vil blive ramt, hvis havene for alvor begynder at stige.

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at det netop er Ribe Kunstmuseum, der lægger lokaler til udstillingen 'På dybt vand', hvor kunstneren Peter Callesen sætter fokus på klimaforandringerne.

- Det er jo dybest set eksistentielt for os alle sammen, siger han.

Noget af det første, der møder de besøgende, er en tømmerflåde bygget af FN’s klimapanel IPCC’s femte klimarapport.

Værket hedder 'Ark' både som en reference til de ark papir, som værket er skabt af, men også som en reference til Noas ark, som ifølge Det Gamle Testamente reddede livet på Jorden under den store syndflod.

- Tømmerflåden er et billede på håb og overlevelse, men samtidig er den også skrøbelig og kan nok ikke bære særlig meget, siger Peter Callesen.

Tømmerflåden er på en gang højaktuel, men samtidig også forældet da der mandag udkom den sjette klimarapport, hvor det fremgår, at den lave halvanden grads grænse fra Parisaftalen må forventes overskredet endnu tidligere end ventet.

Udstillingen kræser om vandet, det skrøbelige papir og så de helt store eksistentielle spørgsmål.

På et underlag af mennesker har Peter Callesen bygget en lille robåd, der tydeligvis ikke kan rumme alle.

- På den ene side er vi jo alle sammen i samme båd, vi har kun en jordklode, men omvendt kan man også sige, at måske er der nogen, der er mere i båden end andre, siger han.

Værket er klippet ud af et stor stykke papir på 3,5 gange 4,5 meter, og der er omkring 700 udklippede mennesker ude for båden.

Selvom perspektiverne er dystre, prøver Peter Callesen at få lyset med ind i kunsten.

- Jeg laver en båd, som forhåbentlig kan bære os. Jeg laver en tømmerflåde, som på en eller anden måde måske kan bære os. Jeg tror, man bliver nødt til at være optimist, siger han.

At være en lavtliggende by ud til et stort hav kan være en farlig kombination.

Under den såkaldte anden store manddrukning i 1664 trængte vandet så langt ind i Ribe, at vandet stod 1,7 meter over gulvet i domkirken.

Derfor er Domkirken også en del af udstillingen, hvor Peter Callesen har lavet et værk med en robåd liggende ude foran kirketårnet.

Sådan et scenarie vil dog kræve en langt større vandstandsstigning, end der forventes inden for nogen overskuelig fremtid.

Hvis al is på Jorden smeltede, mener forskerne, at havene vil stige med omkring 60 meter, men der er vi langt fra endnu.

Ved århundredeskiftet forventes vandstanden omkring Danmark at være steget mellem 10 og 90 centimeter, alt efter om udviklingen følger det mest positive eller negative scenario i IPCC’s klimarapport.

Vandet stiger i takt med, at det varmere klima får Verdens store iskapper til at smelte. Samtidig udvider havvandet sig, når temperaturen stiger.