Vejr

Nye sludbyger på vej mod Danmark

Det ustadige vejr fortsætter. I weekenden kan vi dog få årets første forårsdag.

Mandagen har budt på udbredt regn og blæst til hele landet, og det ustadige vejr ser ud til at fortsætte lidt endnu.

De næste dage trækker flere systemer ind over landet, som i perioder både kan give regn, rusk og slud.

Der kommer dog også perioder med plads til solen, især tirsdag.

Frem mod weekenden nærmer forårsvarmen sig landet. Dog er der stor usikkerhed om, hvorvidt forårsvarmen når til landet.

Ustadigt ugen igennem – men perioder med sol

Tirsdag trækker en koldfront ned over landet og giver i første omgang udbredt regn, før nedbøren går over i slud.

Frontsystemet er ikke lige så udbredt som det store regnvejr, der mandag har givet over 11 millimeter regn på landsplan.

På bagsiden af koldfronten falder temperaturen til et par graders varme, og der kommer plads til solen, men der er også risiko for sludbyger.

Onsdag rammer endnu et lille lavtryk landet, som kan byde på både regn og slud og lokalt kraftige vindstød.

Torsdag trækker et nyt frontsystem op over landet og giver igen udbredt regn.

Det ustadige vejr fortsætter til fredag, hvor byger på bagsiden af fronten fortsat ligger over landet.

Forårsvarme nærmer sig landet i weekenden

Frontsystemet, som giver nedbør torsdag og fredag, hiver varm luft fra Sydeuropa op mod Danmark.

Den eksakte placering af lavtrykket og dets fronter er altafgørende for, hvor varmt det bliver i weekenden.

Lægger lavtrykket sig som forventet, vil forårsvarmen være lige syd for landet i weekenden, og så holder temperaturerne sig på mellem 8 og 12 grader.

Placerer fronterne sig bare lidt længere mod vest, kan det ikke udelukkes, at temperaturen lokalt kommer over 15 grader, hvilket ville give årets første forårsdag.

TV 2 VEJRET definerer årets første forårsdag som den dag, hvor temperaturen for første gang når – eller overskrider – 15 grader.

Selvom der er usikkerhed om, hvorvidt forårsvarmen når landet i weekenden, er det sikkert, at det ustadige vejr fortsætter de næste dage, hvor der er udsigt til mellem 10 og 30 millimeter regn, før ugen er omme.