Vejr

Europakort viser voldsom sneudvikling i Danmark over tid

Stort set hele Europa får mindre sne nu end tidligere.

Endnu en vinter er gået, og endnu en gang blev det til en vinter uden særligt meget sne.

Ser man bort fra den første halvdel af december, er der stort set ikke kommet noget sne i Danmark.

Februar, der ellers normalt er årets mest snerige måned, endte med blot 0,4 døgn med snedække. Det er kun sket 7 gange tidligere, at måneden er endt med så lidt sne.

Med de klimaforandringer vi ser, vender sneen nok aldrig tilbage til Danmark i de mængder, vi så førhen

Andreas Nyholm, meteorolog på TV 2

Vinteren som helhed endte med 7,3 snedækkedøgn, hvilket stadig er markant under det normale for en danske vinter. Men noget kunne tyde på, at det bliver det normale i et varmere klima.

70 procent mindre sne

"Dengang far var dreng, var der mere sne om vinteren."

Denne sætning er der nok mange, der har hørt fra de ældre generationer. Men ikke desto mindre er det en sætning, der er sand. Et tilbageblik i det danske klima viser nemlig en bekymrende udvikling, når snakken falder på netop sne.

Klimanormaler er et redskab til at beskrive klimaet, da de viser et gennemsnit over en lang række meteorologiske parametre over en 30-årig periode.

I den gamle klimanormal, gældende for perioden 1961-1990, havde vi i løbet af de 3 vintermåneder 26,4 døgn med snedække – altså knap 4 uger. I den nye klimanormal for perioden 1991-2020 er det antal faldet til under 3 uger med sne – mere præcist 18,6 snedækkedøgn.

Imidlertid er der over de sidste ti år sket en endnu større tilbagegang i antallet af snedækkedøgn i Danmark.

- De sidste ti år har vi haft en kæmpe ændring i vinterens snefald i Danmark, fortæller Andreas Nyholm, der er meteorolog på TV 2.

- Sne er simpelthen ved at blive en sjældenhed, og vi har efterhånden oftere problemer med store mængder regn, uddyber Andreas Nyholm.

Over det seneste årti har vi i gennemsnit haft 8,3 døgn med sne. Sammenlignet med den gamle klimanormal er det over en halvering i antallet af dage med sne i Danmark – faktisk hele 70 procent færre snedækkedøgn.

Selv i forhold til den nyeste klimanormal er der i perioden 2014-2023 sket en halvering.

Klimaforandringerne gør vinteren våd, men mindre hvid

De færre dage med sne skyldes, at klimaet er blevet varmere.

- Ti år er selvfølgelig en kort tidsserie at konkludere noget på, men med de klimaforandringer vi ser, vender sneen nok aldrig tilbage til Danmark i de mængder, vi så førhen, lyder den dystre melding fra Andreas Nyholm.

Særligt et sted som Danmark har de højere temperaturer resulteret i, at nedbøren oftere falder som regn end som sne. For selvom der falder mindre sne, er vinteren som helhed blevet vådere.

Hen over de sidste 10 år er der i gennemsnit faldet omkring 200 millimeter nedbør om vinteren. Det er cirka en fjerdedel med nedbør sammenlignet med klimanormalen for 1961-1990.

Danmark blandt de mest berørte lande i Europa

Det er ikke kun i Danmark, at der er mindre sne om vinteren – tværtimod.

Faktisk er det stort set hele Europa, hvor tendenserne går imod snefattigere vintre.

Nedenstående analyse viser ændringen i snefald i Europa hen over de seneste 50 år. Som det kan ses, er der sket en markant nedgang i snefald hen over det centrale og vestlige Europa.

Særligt De Britiske Øer og Danmark oplever generelt 50 til 75 procent mindre sne om vinteren. Men også et sted som Alperne får 25 til 50 procent mindre sne.

At Alperne oplever mindre sne, er noget, der har været meget tydeligt i denne vinter, hvor mange skisportssteder har lidt under manglende sne.

Et af de få steder, der faktisk får mere sne, er det nordlige Skandinavien. Det hænger sammen med, at selvom det bliver varmere, er det fortsat koldt nok til, at det sner på disse kanter. Atmosfæren kan dog stadig indeholde mere vanddamp, og dermed kan den afgive mere sne.