Stormen Otto gav kraftigste vindstød siden Malik

Det kraftigste vindstød blev målt i Hanstholm på 38,1 meter per sekund, hvilket svarer til omkring 137 kilometer i timen.

Stormen Otto har nu sluppet sit tag om landet efter at have raseret det meste af fredagen.

Otto blev til en udbredt storm med kraftige vindstød i hele landet, og enkelte steder blev der også målt meget kraftige vindstød inde over land,

Otto gav også anledning til trafikale problemer flere steder i landet, blandt andet på grund af væltede træer.

Her blæste Otto mest

På kortet nedenfor kan du få et et overblik over, hvor stormen Otto gav de kraftigste vindstød.

Det kraftigste vindstød blev målt i Hanstholm på 38,1 meter per sekund, hvilket er langt over grænsen for orkanstyrke. Det svarer til omkring 137 kilometer i timen.

Ligeledes blev den højeste middelvind under stormen Otto også målt i Hanstholm med 27,3 meter per sekund.

Den middelvind var ikke nok til at overgå stormen Nora, som ramte landet i fjor, men vindstødet var det højeste siden stormen Malik, som blæste ind over landet i januar 2022.

Middelvinden er et mål for, hvor meget det blæser over en periode på ti minutter. Middelvinden bruges ofte til at klassificere stormvejr, så der er først tale om en storm, når middelvinden overskrider stormstyrke et eller andet sted i landet.

Stormen Otto var dog langt mere udbredt end stormen Nora, og der blev målt mindst vindstød af stormstyrke ved næsten samtlige vejrstationer i landet.

Derudover blev der målt vindstød af orkanstyrke ni steder på land, hvilket er det højeste antal siden stormen Malik. Det samme gør sig gældende for de seks steder, der blev målt middelvind af stormstyrke.

Mange steder blev der målt kraftige vindstød langt inde over land. Blandt andet i Roskilde, hvor vindstødene nåede 31,4 meter per sekund, hvilket ikke er langt fra orkanstyrke.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Grundet Ottos styrke, varighed og vindretning har der ikke været udfordringer som følge af forhøjet vandstand, hverken langs Vestkysten eller i de indre danske farvande. Vandstanden har dog stadig været forhøjet i de indre danske farvande, og fredag aften lå den på knap én meter i Hornbæk havn.

Til gengæld skabte Otto mange trafikale problemer, da Øresundsbroen måtte holde helt lukket i mange timer. Ude i Øresund, ved Drogden Fyr, som står lige syd for broen, blev der også målt fuld storm i middelvinden med vindstød af orkanstyrke.

Den kraftige vind påvirkede også flytrafikken fra Københavns Lufthavn, hvor mange fly enten var aflyste, ikke kunne lande i lufthavnen eller sad fast på jorden, hvor passagererne ikke kunne komme ud igen.

I Københavns Lufthavn kom vindstødene over en længere periode helt op på stærk storm og toppede på over 100 kilometer i timen.

Derudover var togtrafikken og mange færgeruter landet over også påvirket af stormen.

Dykker man ned i tallene, skriver stormen Otto sig næppe ind i historiebøgerne over de kraftigste eller mest omfattende storme i dansk vejrhistorie.

Alligevel får stormen formentligt titlen som den kraftigste denne vinter, da den danske stormsæson snart slutter.