Stormen Otto på vej mod Danmark – kan blive den kraftigste i flere år

Stormen har fået navnet Otto.

En regulær storm med vindstød af orkanstyrke har kurs mod Danmark, og den vil sætte sit præg på fredagens vejr fra eftermiddagstimerne og frem til natten til lørdag.

Beauforts vindskala - inddelingen af vindstyrker i Danmark

I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala.

Orkan: >32,6 m/s
Stærk storm: 28,5-32,6 m/s
Storm: 24,5-28,4 m/s
Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s
Hård kuling: 17,2-20,7 m/s
Kuling: 13,9-17,1 m/s
Hård vind: 10,8-13,8 m/s
Frisk vind: 8,0-10,7 m/s
Jævn vind: 5,5-7,9 m/s
Let vind: 3,4-5,4 m/s
Svag vind: 1,6-3,3 m/s
Næsten stille: 0,3-1,5 m/s
Stille: <0,3 m/s

Stormen har fået navnet Otto af DMI, og adskillige prognoser viser, at stormen har potentiale til at blive den kraftigste, der har ramt Danmark i flere år.

Vinden tager til allerede fredag formiddag, når vi bliver passeret af lavtrykkets fronter, der giver udbredt og silende regn.

Regnvejret fortsætter nogle timer, og slipper først de østlige egne fredag eftermiddag.

Vinden tager yderligere til på 'bagsiden' af regnvejret, og fra omkring klokken 15 fredag eftermiddag kan vinden nå storm langs en større strækning af den jyske vestkyst. Langs kysten på en strækning fra Ringkøbing fjord og hele vejen mod nord til Skagen, er der stor sandsynlighed for, at middelvinden når op mellem 25 og 28 meter per sekund.

Langs Jammerbugtens kyster kan middelvinden endda nå 29 meter per sekund, hvilket – såfremt det skulle blive en realitet – svarer til stærk storm.

I hele det ovennævnte område kan vindstødene nå orkanstyrke på mellem 33 og 39 meter per sekund.

Helt frem til midnat natten til lørdag kan der fortsat komme vindstød af stærk storm eller orkan i de nævnte områder.

Vindstød af storm i hele landet – og risiko for høj vandstand

I Kattegatområdet – inklusiv den nordsjællandske kyst – og omkring Bornholm, er der også risiko for vindstød af orkanstyrke, mens man i resten af landet kan risikere at blive ramt af vindstød af storm eller stærk storm.

Langs den nordsjællandske kyst er der også risiko for regulær storm i middelvinden en kort overgang ud på aftenen.

Vinden kulminerer generelt i de tidlige aftentimer i den nordvestlige del af landet, og først sent fredag aften over de sydøstlige egne.

Derudover giver den kraftige vind også anledning til høj vandstand, og lørdag formiddag kan vandstanden i dele af Kattegatområdet stige til over én meter.

På baggrund af prognoserne har TV 2 VEJR udsendt varsel om vindstød af orkan og storm, og i området på varselskortet, hvor der kan komme vindstød af orkanstyrke (det røde område), kan der også forekomme storm i middelvinden, der er defineret som gennemsnittet af 10 minutters vind.

Kan blive den kraftigste storm i over seks år

Flere prognoser viser nu, at stormen Otto kan blive den kraftigste, der har ramt Danmark i over seks år. Skulle middelvinden nå over 28,1 meter per sekund, så vil Otto overgå de to vinterstorme Malik og Nora i 2022, der havde maksimale vindhastigheder på henholdsvis 27,9 og 28,1 meter per sekund.

I så fald har Otto potentiale til at blive den kraftigste storm i mere end seks år, og den kraftigste siden den stærke storm Urd ramte Danmark 2. juledag 2016. Det er også sidste gang, der er målt middelvind af stærk storm i Danmark. Stærk storm begynder ved 28,5 meter per sekund, og den højeste vindhastighed, der blev målt under Urd var 29,4 meter per sekund.

Perioden på over seks år uden stærk storm i Danmark er i øvrigt den længste, der er målt.