Vejr

Januars middeltemperatur er uden fortilfælde

For 13. år i træk oplever vi en januar uden negativ middeltemperatur.

Med få dage tilbage af januar kan det konkluderes, at årets første måned ender meget mild.

I skrivende stund ligger middeltemperaturen på 3,6 grader, hvilket er blandt de 12 varmeste måneder i januar nogensinde.

Det skyldes især, at første halvdel af måneden var ekstraordinært mild, hvor det endda blev til en ny varmerekord for januar.

Det, der dog er ekstra bemærkelsesværdig, er, at det er 13. januar i træk, hvor middeltemperaturen for hele måneden ender over 0 grader.

En så lang periode uden en negativ månedsmiddel for januar er helt uden sidestykke i dansk vejrhistorie. Og meget tyder på, at de samme tendenser gør sig gældende i de to andre vintermåneder.

Længere mellem de kolde måneder

Målt på middeltemperaturen blev 2010 det koldeste år siden årtusindeskiftet.

Det var samtidig også det år, hvor januar sidst oplevede en middeltemperatur under frysepunktet, hvilket er 13 år siden.

Senest, vi oplevede en tilsvarende periode, var fra 1902 til 1911 med ti januar i træk med en månedsmiddel over 0 grader. Dengang var der dog flere af månederne, der kun lige endte over frysepunktet.

Klimanormaler er et ganske godt redskab til at beskrive klimaets udvikling, da de beskriver gennemsnittet af en lang række meteorologiske data over en årrække på 30 år.

I den gamle klimanormal, som gælder for perioden 1961-1990, blev der registreret 13 januarmåneder med en negativ gennemsnitstemperatur.

I den seneste klimanormal, der strækker sig over perioden 1991-2020, er det blot blevet til fem januarmåneder med under 0 grader.

Ovenstående grafik viser, at samme historie kan skrives for december og februar.

For decembers vedkommende er den gået fra 8 negative månedsmidler til 3, mens februar er gået fra 14 til 9.

Mest markant er december, der siden 1996 kun har haft én middeltemperatur under 0 grader. Det skete i 2010, hvor december faktisk endte med at blive den næstkoldeste december i den danske meteorologiske historie.

Vinteren er blevet varmere

En medvirkende årsag til fraværet af de helt kolde måneder er det varmere klima.

Her er det især i vintermånederne, at det varmere vejr træder tydeligt frem. Samlet set er det nemlig vinteren, der har oplevet den største opvarmning af de fire årstider.

Både januar og februar er begge gået fra en middeltemperatur på 0 grader i den gamle klimanormal til en middeltemperatur på henholdsvis 1,6 og 1,5 grader. December er blevet 1,2 grader varmere i den nyeste klimanormal.

Vinteren som helhed er blevet hele 1,5 grader varmere over de sidste 30 år.

Det varmere vinterklima kan blandt andet mærkes på antallet af dage med sne og frost, der er faldet markant. Faktisk er vi gået fra knap fire uger med sne til under tre uger med sne.