I Karens Minde skal fremtidens vand ledes bort

En lang række projekter til et stort milliardbeløb skal gøre hovedstaden klar til mere regn i de kommende årtier.

Det danske klima bliver gradvist mere og mere vådt i takt med klimaforandringerne, og det har sat gang i store anlægsprojekter, der skal sikre os mod de øgede vandmasser.

Et stort puslespil skal på plads for at styre regnvandet hen, hvor det ikke gør skade.

Et af de steder, der for øjeblikket bygges op for at lede vandet væk, er Karens Minde Aksen i Københavns gamle sydhavnskvarter.

Her har TV 2 VEJRs Lone Seir sat programleder for skybrudsprogrammet i hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR, Louise Grøndahl stævne.

- Sammen med Københavns Kommune er vi i gang med at bygge 350 projekter, som samlet set forventes at koste 13 milliarder kroner, fortæller hun.

De 40 af projekterne er allerede afsluttet, og det er meningen, at de sidste skal være lukket i 2035.

Som programleder er Louise Grøndahl ansvarlig for alt fra vejbede og klimarender til skybrudstunneler og store parkanlæg.

Her i Karen Minde trækker hun hurtigt linjerne op.

Vandets vej ud af byen

- Vi starter nogle veje længere oppe, hvor der bliver bygget grønne bede. Vi laver klimariste og et rørforløb, som leder ned i Karens Minde-området. Når skybruddet kommer, bliver vandet ledt væk fra de veje, hvor det kan være skadevoldende, forklarer hun.

Vandet kommer fra den nordlige del og løber ned gennem en klinkebelagt rende, der kan bruges rekreativt, når der ikke er brug for afledning.

Derfra ledes det videre til en såkaldt risleeng og videre ned til en sø.

Anlægget i Karens Minde forventes afsluttet i maj.

Sætter en pumpe på søen

Dernæst skal der bygges en pumpestation, der skal sørge for at få vandet ud i søen.

- Når vi har haft et skybrud, skal vandet også væk. Der er nedsivning, men vi skal også sørge for at få vandet ud af området, siger Louise Grøndahl.

Våd januar

At der bliver godt brug for anlæg som det i Karens Minde Aksen, ses af nedbøren i januar.

Indtil videre har vi fået den mængde nedbør, vi normalt får på en hel vinter, og der er næsten halvanden måned tilbage af vinteren.

Indtil stimen blev brudt af en tørvejrsdag onsdag denne uge, var der gået 25 dage i træk med mindst fem millimeter regn om dagen.

Januar 2023 står til at blive den tredjevådeste i Danmarkshistorien.