Vejr

Her truer oversvømmelser søndag

Kombinationen af meget regn og et kraftigt blæsevejr giver forøget risiko for oversvømmelser.

Et meget kraftigt blæsevejr rammer Danmark søndag.

I den forbindelse har TV 2 VEJRET udsendt et varsel om vindstød op til stærk storm i en stor del af landet.

Men faktisk er det ikke kun vinden, der kan skabe problemer. Den kraftige vind giver nemlig også risiko for forhøjet vandstand i dele af landet.

Vandstanden i sig selv vil dog kun kun føre til begrænsede konsekvenser. Til gengæld kan det skabe indirekte problemer for de i forvejen overfyldte åer.

Her er der udsigt til forhøjet vandstand

Nedenstående kort viser områderne, hvor der søndag er risiko for forhøjet vandstand.

Der er udsigt til, at den kraftige blæst giver høj vandstand i Vadehavet, langs den jyske vestkyst og i den vestlige del af Limfjorden.

Vandstanden forventes at toppe søndag aften med op til tre meter over normal vandstand i Vadehavet og op til 1,2 meter i Limfjorden.

Mange danske åer er efter en meget våd start på januar efterhånden godt fyldt op med vand. Og i denne weekend er der mere på vej.

Inden weekenden er omme, kan der lokalt være faldet op omkring 20 millimeter mere regn.

Når der så samtidig er udsigt til forhøjet vandstand, vil det give problemer med hindring af afløb fra de åer, der løber ud i ovennævnte havområder, hvor der forventes højere vandstand end normalt

Høj vandstand i fjorde og ved kyster får vandet i åerne til at stige – et fænomen, der kaldes for 'bagvand'.

Vil forværre oversvømmelser

Særligt åerne i den vestlige del af Jylland er udsatte overfor de nye oversvømmelser, hvor vandstanden forventes at toppe natten til mandag.

En af de åer, hvor der kan opstå problemer, er Storå i Holstebro, der løber ud i Limfjorden. Her er ventes vandstanden netop at overskride oversvømmelseskriteriet efter søndagens blæsevejr.

Dermed er der altså udsigt til forøget risiko for nye oversvømmelser og en forværring af de allerede eksisterende.

Det er ikke bare Storå, der i øjeblikket kæmper med store vandmængder. Billedet herunder viser, hvordan det ser ud langs Gudenåen ved Silkeborg.