Vejr

Oceanerne har aldrig været varmere

Verdenshavenes temperatur har en kæmpe indflydelse på klimakrisens vejrekstremer.

2022 har efterladt sig endnu et kedeligt klimaspor.

Verdenshavene har nemlig aldrig haft et højere varmeindhold end tilfældet var i 2022. Det er fjerde år i træk, at oceanerne har sat ny varmerekord.

Det viser et nyt studie, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Advances in Atmospheric Sciences.

Ifølge studiet er resultaterne en tydelig konsekvens af de menneskeskabte ændringer på Jordens klimasystem.

Varmeindholdet fortæller noget om, hvor meget energi, der absorberes i havet. Selv små ændringer i varmeindholdet kan have vidtrækkende konsekvenser for klimaforandringernes udvikling.

Man begyndte at foretage målinger af varmeindholdet første gang i 1958. Nedenstående graf viser en tydelig stigning i havtemperaturen, og særligt fra 1990'erne er der sket en kraftig opvarmning.

Oceanernes opvarmning er ikke set lige i tusinder af år

Analysen er baseret på temperaturdata fra en række måleinstrumenter på tværs af havene kombineret med separate analyser fra kinesiske og amerikanske forskerhold.

De mange data er blevet brugt til at beregne varmindholdet i de øverste 2000 meter, hvor det meste af havopvarmningen sker.

Beregningerne viser, at havene optog omkring 10 zetajoule mere varme i 2022 end i 2021, hvilket svarer til omkring 100 gange det globale elforbrug.

Meget tyder på, at opvarmningen af verdenshavene aldrig er gået hurtigere over de seneste 2000 år. Derudover er det meget sandsynligt, at havtemperaturen er på sit højeste niveau i omkring 1000 år.

Forstærker klimakrisens vejrekstremer

Det varmere havvand har en kæmpe indflydelse på klodens vejr.

Ekstremt vejr bliver nemlig endnu mere ekstremt. Tropiske orkaner får mere energi fra det varmere havvand, hvilket giver endnu kraftigere orkaner.

Højere havtemperaturer giver også forøget risiko for intense nedbørshændelser, som kan medføre oversvømmelser.

Derudover er opvarmningen af havene også en vigtig faktor indenfor havniveaustigninger, da varmere vand fylder mere end koldt vand.

Det er ikke kun havet, der opvarmes meget hurtigt. Ifølge EU's klimatjeneste har de seneste otte år været de varmeste nogensinde.