Vejr

Tøbrud giver særlige udfordringer – det skal du være opmærksom på

Der er flere ting at være opmærksom på, hvis man er bolig- eller bilejer.

Efter nogle dage, hvor det meste af Danmark har haft sne på jorden, ser vi nu på stigende temperaturer og ikke mindst en del regn i de kommende dage.

Det er en klassisk vejrsituation, hvor tøbruddet kan give særlige udfordringer.

Smeltevandet fra sneen og vandet fra regnen løber sammen, og dermed svarer det til langt kraftigere regn end det, der egentlig falder.

Samtidig gør den sne og is, der stadig ligger tilbage, at vandet ikke nødvendigvis løber i de afløb, som skal lede vandet væk fra vores huse.

Kombinationen af den forøgede vandmængde og den nedsatte afløbskapacitet kan give vandskader, som typisk vil opstå i kælderen på især lidt ældre huse.

Snedriver op ad huset

I nogle tilfælde vil det være klogt at fjerne snedriver og bunker af sne, der ligger op ad huset, men generelt burde det ikke være nødvendigt.

Forsikringsmæssigt er tøbrud lidt af en skønssag.

Ifølge forsikringsbranchen og forbrugerrådets fælles oplysningsportal forsikringsguiden.dk dækker forsikringen, hvis der er tale om ”voldsomt skybrud”, men det er op til det enkelte forsikringsselskab at afgøre, om der er tale om en forsikringsberettiget skade.

Varme og kloakering

Forudsætningen er, at temperaturen er steget meget over en kort periode, men flere ting spiller ind.

Det er blandt andet en faktor, om der er et kloaksystem, der under normale omstændigheder kan lede vandet væk.

Mængden af sne, regn og vindforhold kan også have betydning for, om der er tale om en tøbrudsskade.

Hvis der står vand i din kælder, har du af hensyn til forsikringen pligt til at begrænse skaden så meget og så hurtigt som muligt.

Pas på kloakvandet

Såfremt at det er kloakvand, der står op i kælderen, kan det imidlertid være meget sundhedsskadeligt, så det skal du kun arbejde i, hvis det kan gøres forsvarligt med brug af gummistøvler og handsker.

Det hurtige tøvejr kan også gå hårdt ud over din bil.

Biler på gaden kan blive ramt af istapper eller store mængder sne, der rutsjer ned fra stor højde fra hustagene.

I det tilfælde er det bilens kaskoforsikring, der dækker skaden.

Husejerens ansvar

Har bilen ingen kaskoforsikring, skal man sende kravet til husejeren, der skal anmelde skaden til sin husejeransvarsforsikring.

Udgifterne til selvrisiko må bilisten forsøge at få dækket hos husejeren.

Ovenstående gælder dog kun, hvis husejeren for eksempel ikke har spærret forsvarligt af.

Tirsdag kommer temperaturen til at stige til op til 9 grader, hvilket sammen med fortsat regn vil gøre det af med resterne af sneen.