Vejr

I Grønland er temperaturerne i øjeblikket dobbelt så høje som i Danmark

Både i Nuuk og Kangerlussuaq målte man fredag temperaturer over 10 graders varme.

Grønland har i begyndelsen af december målt usædvanligt høje temperaturer. Fredag kulminerede termometeret i Nuuk på 10,3 grader, og i Kangerlussuaq lidt længere mod nord målte man 10,0 grader.

Til sammenligning målte man i Danmarks to største byer henholdsvis 5,1 og 4,5 grader som fredagens højeste temperaturer.

I Grønlands hovedstad, Nuuk, er den normale maksimumtemperatur i december minus 3,1 grader. De 10,3 grader blev målt midt på fredagen, og på samme tid dagen før målte man minus 7,0 grader.

Det var en vindændring fra nord til øst, der havde den største indflydelse på temperaturstigningen.

Østenvinden gav en såkaldt føneffekt, hvor luften, der falder ned bag et fjeld, opvarmes af den trykstigning, som luften oplevede ved sit fald.

Det kan sammenlignes med en cykelpumpe. Når man benytter en cykelpumpe, stiger lufttrykket, og i pumpens bund opvarmes den sammenpressede luft.

Steg 25 grader på 8 timer

Kangerlussuaq, der huser Grønlands vigtigste lufthavn, er noget koldere, da byen ligger længere mod nord og dybere inde i en fjord.

I Kangerlussuaq, der på dansk kaldes Søndre Strømfjord, måler man i gennemsnit minus 10,5 grader som dagens højeste temperatur i december.

Fredag morgen lidt før klokken 09 målte man minus 15,1 grader, og 8 timer senere nåede det samme termometer op på 10 grader.

Igen var en vindretning af stor betydning, da temperaturen steg kraftigt, som vinden drejede i sydøst, der er gunstig for fønvind i Kangerlussuaq.

Varmt i Grønland, koldt i Danmark

Temperaturerne i Danmark og Grønland er ofte "ude af trit". Det vil sige, at når det er varmt i Grønland, så er det koldt i Danmark og vice versa.

Denne vejrsituation kaldes også den transatlantiske vippe, som kort fortalt betyder, at det grønlandske vejr er det modsatte af det danske.