Vejr

Varmere hav kan forklare snemasserne i Nordeuropa

Selvom temperaturen stiger, kan det godt føre til mere sne.

Når det drejer sig om klimaforandringerne, er det ikke alting, der umiddelbart giver mening. Nogle ting kan virke direkte selvmodsigende. Det kan de i hvert fald, indtil man kigger nærmere på begrundelserne.

Et japansk studie slår fast, at varmere havtemperaturer i Arktis kan føre til mere sne i Nordeuropa og det nordlige Asien.

Konklusionen kommer på baggrund af en ny klimamodel udviklet af forskere fra universitetet i Hokkaido i Japan, og det kan være med til at forklare det rekordsnefald, der finder sted i øjeblikket.

Fugt ender som sne

Modellen viser, at den globale opvarmning forårsager mere fordampning over det arktiske hav, og at den fugt vil blive transporteret mod syd, hvor den om vinteren vil falde som sne.

I Danmark, hvor temperaturen ligger tæt på frysepunktet, vil de stigende temperaturer udligne den øgede nedbør, så det ikke vil give mere sne i Danmark.

Når temperaturen er over 0 grader, vil nedbøren i sagens natur ikke lægge sig som sne.

Det vil til gengæld i vid udstrækning ske i områder, hvor temperaturen eksempelvis er steget fra 12 graders frost til 10 graders frost. Her vil al den øgede nedbør falde som sne.

I sådanne områder vil den stigende temperatur også betyde, at luften kan indeholde mere fugt, hvilket vil forøge effekten yderligere.

Isen forsvinder stadig

Med den øgede fordampning, der ender som sne, stemmer modellen overens med de målinger, der viser, at snedækket er steget på den nordlige del af kontinentet, selvom iskapperne er aftagende i takt med de stigende temperaturer.

Temperaturen stiger cirka tre gange så hurtigt på Nordpolen som på verdensplan.

Stigningen i snedækket følger en stigning i fordampningen over det arktiske hav gennem de seneste 40 år.

Ikke nok med at det varmere vand har en øget fordampning, spiller det også ind, at der er et stigende areal af isfrit vand, som fordampningen kan ske fra.

Det stemmer også godt overens med de japanske forskningsresultater, at udbredelsen af sne er usædvanlig høj på den nordlige halvkugle lige nu.

Snedybden er et godt stykke over gennemsnit, og den er steget kraftigt over de sidste 30 dage, hvor der er faldet mere sne end normalt.

Ifølge de japanske forskere kan det øgede snedække have en betydning for den atmosfæriske cirkulation, men dette område vil kræve yderligere forskning at få afdækket.