Vejr

Danmark har nu det klima, som Holland havde for 100 år siden

Temperaturen i Danmark er på 100 år rykket 500 kilometer mod syd.

Det danske klima er under hastig forandring, og de temperaturer, vi i dag oplever i Danmark, svarer fuldstændig til det, man havde i Holland i begyndelsen af 1900-tallet.

De seneste ti år har middeltemperaturen i Danmark ramt 9,3 grader, hvilket er det samme, som man oplevede i Holland i begyndelsen af 1900-tallet. En klimanormal er gennemsnittet for en 30 års-periode, og for Holland i perioden 1901 til 1930 lyder gennemsnitstemperaturen på præcis 9,3 grader.

Tiårsperioder gør klimatrenden meget tydelig

WMO som er verdens meteorologiske organisation opererer med fortløbende klimanormaler på 30 år, hvoraf den seneste er fra 1991 til 2020 og den forrige er fra 1961 til 1990.

Danmarks seneste klimanormal fortæller om en årstemperatur på 8,7 grader, men selvom klimanormalen kun er knap to år gammel (data i seneste klimanormal fra 1. januar 1991 til og med 31.december 2020), så er den allerede misvisende for det klima, vi er i nu. Det nye klima er allerede betydeligt varmere end de 8,7 grader klimanormalen fortæller.

Netop fordi forandringen er så hurtig, giver det god mening at kigge på kortere perioder. I nedenstående tiårsperioder er tendensen for det hurtigt varmere klima i Danmark tydelig.

Som det fremgår af ovenstående tabel, hvor den seneste klimanormal er inddelt i tre perioder, så er det blevet varmere og varmere. Den seneste årstemperatur (fra seneste tiårsperiode 2011 til 2020) lyder på 9,1 grader.

Tendensen med et varmere klima ser i høj grad ud til at fortsætte. Den 22. november er den foreløbige årsmiddeltemperatur for Danmark på 10,3 grader, og et rimeligt estimat for resten af året vil få 2022 til at lande på 9,6 grader. Det vil betyde, at middeltemperaturen for tiårsperioden 2013 til 2022 lander på 9,3 grader.

Klimaforandringer mere voldsomme end FN's klimapanel forudsiger

Danmark kan blive varmere end FN's klimapanel forudsiger.

Meteorolog Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret peger på den nuværende temperaturstigning er hastigere end modellerne siger.

- Ifølge IPCC seneste klimarapport og Danmarks klimaatlas fra DMI, så vil Danmark i 2050 få en middeltemperatur på knap 10 grader. De seneste tre årtier er klimaet i Europa steget med en halv grad per årti, og hvis vi antager Danmark oplever den samme temperaturstigning, så vil vi i 2050 nå årstemperatur på 10,8 grader. Det er tæt på årstemperaturen for Bretagne i begyndelsen af 1900-tallet.

Bretagne i det nordvestlige Frankrig havde i perioden 1901-1930 middeltemperatur på 11,0 grader, og den seneste klimanormal fra 1990 til 2020 er på 12,1 grader.