Vejr

Danmark kan nå bekymrende vejr-milepæl i 2022

Paris-aftalens 1,5 graders målsætning kan måske være fortid inden for få år.

Danmark opvarmes langt hurtigere end verden som helhed, og vi vil med år 2022s vejrdata nå en milepæl i Danmark.

TV 2 VEJR forventer, at de seneste 10 år ender 2,0 grader varmere end for 150 år siden. Den globale middeltemperatur er de sidste 10 år til sammenligning på 1,2 grader over 1850-1899.

Middeltemperaturen i Danmark i de sidste 10 år forventes at lande på 9,3 grader. Fra år 1873-1899 lå middeltemperaturen på 7,3 grader.

Normalt kigger man på klimatal over 30 år – man bruger betegnelsen klimanormaler. I verden og Danmark er den gældende klimanormal fra 1991-2020. Her er middeltemperaturen 8,7 grader, altså kun 1,4 grader varmere end for 150 år siden.

Ser man på grafen ovenfor og fokuserer på den tykke røde kurve, så viser den 10 års løbende gennemsnit.

Her ses det, at Danmark stort set ikke har oplevet en temperaturstigning før 1990. I 1987 var 10-årsgennemsnittet 7,4 grader.

Dermed er Danmarks opvarmning primært sket fra 1987 og frem til i dag. Temperaturstigningen har været på hele 1,9 grader siden 1987.

Europa som helhed er også opvarmet cirka 2 grader siden 1850-1900 og er nu det kontinent, der oplever den hurtigste opvarmning.

Europa har oplevet en meget voldsom opvarmning de sidste 30 år med en halv grads opvarmning per årti siden 1990.

Kun i Arktis går opvarmningen endnu hurtigere. Her er flere områder 3 eller 4 grader varmere end før industrialiseringen.

Ser vi på hele verdens landjord, så er den også langt over 1,5 grader. Bedste estimat er, at jordens landjord er opvarmet cirka 1,7 grader siden 1850-1899.

Paris-aftalens mål er for hele verden

Det har været kendt meget længe, at landjorden opvarmes hurtigere end verdens have. Da havene udgør cirka 70 procent af verdens areal, er de med til at forsinke den globale opvarmning.

Derfor går der stadig 10-15 år, før hele planeten passerer en temperaturstigning på 1,5 grader. Du kan følge udviklingen og det seneste estimat hos EU's klimaovervågning Copernicus her.

Paris-aftalen fra COP21 i 2015 fastlagde et mål om, at temperaturen kun må stige 1,5 grader frem mod år 2100 – maksimalt dog op til 2,0 grader.

Dropper FN 1,5 graders målet?

FN's miljøagentur kom kort før COP27 med en rapport, der viste, at vores reduktioner af drivhusgasser frem mod 2030 er helt utilstrækkelige i forhold til at nå 1,5 grader – eller 2,0 graders-målet.

Nu er COP27 i Sharm-el-Sheik endnu ikke færdigt, men intet tyder på, at der kommer afgørende nyheder ud, der kan sende verden nærmere 1,5 graders målet.

Blandt overvejende flere og flere forskere er der enighed om, at 1,5 grader målet er forbigået inden for 10 år, siger Sebastian Mernild, der er hovedforfatter til seneste IPPC rapport.

- Man bør i stedet fokusere på et realistisk mål, hvor ambitioner og handlinger hænger sammen, fortsætter Sebastian Mernild.

Sebastians Mernilds ord harmonerer godt med den føromtalte FN-rapport, der viser, hvor stort et gab der er fra vores ambitioner til vores handlinger.

FN brugte terminologien closing window, hvilket kan oversættes til, at 1,5 grader målsætningen snart er forbigået, hvis der ikke laves store reduktioner hvert eneste år.

- Snart bør politikerne skifte til at fokusere på Paris-aftalens 2-graders-mål, slutter Sebastian Mernild.