Vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand – vejret viser tænder

Blæsten skaber også trafikale udfordringer på Storebæltsbroen.

Vejret har i den grad skiftet gear i denne uge og er gået fra rekordvarmt til koldt og blæsende.

Især den stride blæst volder problemer, da den har fået vandstanden til at stige flere steder.

Allerede onsdag var der lokale oversvømmelser i Sønderjylland, og vandet står stadig højt torsdag.

Fortsat forhøjet vandstand i Sydøstjylland

Onsdag oplevede man lokale oversvømmelser i Haderslev, hvor vandstanden kom op på 1,16 meter over dagligt vande.

Den kraftige vind fra øst og sydøst skubber nemlig store mængder vand op mod Sønderjyllands østkyst, hvorved vandstanden stiger.

Der findes ikke en fast meteorologisk definition for, hvornår en bestemt vandstand kan betegnes som en stormflod i Danmark, men det gør der i Tyskland.

Ifølge den tyske definition skal vandstanden nå en stigning på en meter i Østersøen, før der er tale om en stormflod, og derfor kan man betegne denne hændelse som en lille stormflod, hvis man følger den tyske definition.

Torsdag er vandstanden fortsat forhøjet, og den har været oppe på 1,01 meter over dagligt vande i Haderslev.

Flere veje tæt på kysten står stadig under vand, og det fortsætter lidt endnu.

De nyeste vandstandsprognoser fra DMI viser, at vandstanden i Haderslev kommer til at have en stigning på mellem 0,75 og 1 meter frem til midt på dagen fredag.

Så meget blæser det torsdag – og derfor føles det så koldt

Den kraftige blæst, som suser op over landet fra øst og sydøst i dag, kommer i forbindelse med et lavtryk, som ligger over England.

Især ved de østvendte kyster og den jyske vestkyst blæser det kraftigt, og der er lokalt målt vindstød af stormstyrke.

Dagens kraftigste vindstød indtil videre lyder på 26,7 meter per sekund og blev målt ved Thorsminde i Vestjylland.

Ved Kegnæs Fyr er der her til morgen også målt middelvind på 21,6 meter per sekund, hvilket svarer til stormende kuling.

Den kraftige vind skaber trafikale vanskeligheder, da det frem til klokken 20 i aften ikke er tilladt at køre over Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer.

Blæsten er også med til at gøre kulden ekstra bidende.

Det kommer af den såkaldte wind chill-effekt, hvor blæsten fjerner varme fra huden og derved nedkøler kroppen hurtigere.

Torsdag ligger temperaturerne på omkring 5 grader, og med en middelvind, som mange steder kan ligge på over 10 meter per sekund, føles det som frost.