Afsmeltning i Grønland er accelereret – foregår seks gange hurtigere end tidligere beregninger

Indlandsisen bliver mindre og mindre, og jordens havvandstand kan stige med over en meter før år 2100.

Nye observationer fra Nordøstgrønland viser, at en stor strøm af is og smeltevand fra indlandsisen strømmer langt hurtigere ud i havet end tidligere beregnet.

Tidligere beregninger fra Den Nordøstgrønlandske Isstrøm har vist, at afsmeltning alene fra dette område kunne føre til en havstigning på cirka 2,5 millimeter i år 2100.

Nye data, hvor man benytter meget nøjagtigt GPS-udstyr, estimerer en seks gange hurtigere strømning af smeltevandet fra indlandsisen og ud i havet. Det nye studie viser, at afsmeltningen alene fra Den Nordøstgrønlandske Isstrøm fører til en havvandstigning på cirka 15 millimeter.

Afsmeltning er antageligt undervurderet

Studiets førsteforfatter Shfaqat Abbas Khan, der er professor ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet, vurderer afsmeltningen af Grønlands indlandsis generelt kan være større end tidligere vurderet.

- Nordøstgrønland er bare ét eksempel på et område, vi har kigget på med vores nye metode. Der vil formentlig være en masse andre steder, som vi også har underestimeret meget kraftigt, siger Shfaqat Abbas Khan til videnskab.dk.

FN’s klimapanel har tidligere vurderet en sandsynlig havstigning på cirka 75 centimeter i år 2100, men det er muligvis et underestimat.

- Hvis andre målinger fra andre steder er lige så underrapporterede som Nordøstgrønland, vil havniveauet med al sandsynlighed været steget med over en meter før 2100, siger Shfaqat Abbas Khan til videnskab.dk.

Afsmeltning kan bremses

I øjeblikket debatterer politikerne og forskere global opvarmning ved COP27 i Sharm El-Sheikh, hvor begrænsning af CO2-udslip er på dagsordenen.

I Grønland kan afsmeltningen frem til år 2100 ikke stoppes helt, men gletsjere i Antarktis er endnu ikke accelereret på samme måde, så her kan globale CO2-begrænsninger virke bedre, vurderer Shfaqat Abbas Khan.