Vejr

Ny europæisk varmerekord lander under klimatopmøde

Aldrig har det været varmere i oktober i Europa, hvor flere lande har sat nye nationale varmerekorder.

I de næste knap to uger er verdens øjne rettet imod Sharm el-Sheikh i Egypten, hvor årets klimatopmøde – COP27 – finder sted.

Her er verdens ledere samlet for at diskutere løsninger på den altoverskyggende klimakrise. Og de har netop fået dugfriske tal på bordet at forholde sig til.

Oktober 2022 er nemlig den varmeste oktober, der nogensinde er blevet målt i Europa. Det oplyser EU's klimaovervågning Copernicus.

På tværs af hele Europa har middeltemperaturen i løbet af årets anden efterårsmåned været næsten to grader varmere end klimanormalen 1991-2020. Dermed overgår årets oktober den tidligere varmerekord fra 2020.

Klimanormaler

Klimanormalen er et gennemsnit af en lang række faktorer inden for klimatologien beregnet over 30 år. Dermed kan man fastslå, hvilke måneder der er varmest, vådest, mest solrige og så videre.

Med en klimanormal får man det mest retvisende billede af, hvordan klimaet ændrer sig over en lang årrække. 

Internationalt er det aftalt, at de gældende klimanormaler er for årene 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990 og 1991-2020. De næste klimanormaler vil dermed blive 2021-2050. 

Det meget varme vejr har da også sat sit aftryk med nye nationale varmerekorder i flere europæiske lande.

Her har det været rekordvarmt

Ifølge de klimatiske beregninger er det stort set hele det europæiske kontinent, der har haft det varmere end normalt.

Af nedenstående kort kan man se, at det kun er længst mod sydøst og på Island, at det har været omkring eller lidt under det normale.

Ellers er det særligt det centrale og vestlige Europa, som har haft det meget varmt, ja faktisk rekordvarmt mange steder.

Den største afvigelse finder man i Schweiz, hvor man med en middeltemperatur på 10,4 grader smadrede den tidligere rekord med omkring én grad. Her svarede oktobers varme til en normal september.

I Østrig og Frankrig kunne man også melde om ekstreme anomalier med henholdsvis 3,3 og 3,5 grader over det normale. I disse lande satte oktober også ny varmerekord.

Ligeledes kunne oktober også skrive sig over i historiebøgerne i Belgien og Tyskland. Her er det dog en delt førsteplads med oktober 2001.

Længere mod øst havde man også rekordvarme, hvor både Slovenien og Kroatien kunne melde om varmeste oktober nogensinde.

I Danmark blev oktober også meget varm, dog uden at give rekord. Herhjemme sluttede oktober af med en middeltemperatur på 11,7 grader – den fjerdevarmeste oktober i dansk vejrhistorie.

Globalt set endte oktober 2022 ligesom i Danmark som den fjerdevarmeste. Nu er tre af de fire varmeste oktobermåneder på kloden hændt indenfor de seneste fire år.

Ekstrem varme rammer snart Skandinavien

Den rekordvarme oktober kommer efter en lang periode med et relativt fastlåst vejrsystem over Europa, der generelt har givet mildt og højtrykspræget efterårsvejr.

Samtidig er klimaforandringerne med til at løfte overlæggeren for, hvor varmt det kan blive. Dermed har vi haft to ingredienser til, at det kunne blive så varmt, som det blev.

Og varmen er ikke slut endnu.

Den er såmænd fortsat ind i november, og om få dage kan det blive ekstremt varmt for årstiden i Skandinavien.

Her er der udsigt til, at luftmassen over lande som Danmark, Norge og Sverige i halvanden kilometers højde kan blive 12 til 16 grader varmere end normalt. Dermed er der udsigt til, at vi kan få omkring 15 graders varme i slutningen af ugen.