Vejr

Havvandet er usædvanligt varmt omkring Danmark

Flere steder er farvandene tre-fire grader over det normale for årstiden.

En tur i bølgen blå i disse dage er måske koldere, end hvad de fleste foretrækker, men ikke desto mindre er farvandene omkring Danmark helt usædvanligt varme for årstiden.

Lørdag ved middagstid er den gennemsnitlige havtemperatur i havene omkring Danmark på cirka 12 grader, hvilket er langt over det, den burde være i starten af november. Gennemsnitshavtemperaturen for de seneste to uger er 12,7 grader ved kysterne langs Danmark, og temperaturen falder kun meget langsomt i disse dage.

Varmt efterår og mangel på kold og tør luft

De ekstremt høje havtemperaturer, der burde være på otte-ni grader, er et direkte resultat af et varmt efterår.

Den mest effektive måde at få afkølet farvandene på er ved tilstrømning af kold, tør luft.

Faktisk er det luftens indhold af vanddamp, der er den mest væsentlige faktor for afkøling af vandet. Hvis luften, der blæser ud over havet, er meget tør, vil der være stor fordampning fra havoverfladen. Fordampning er en meget effektiv afkølingsproces, der hurtigt kan afkøle det øverste lag af havet.

Typisk er tør luft også kold, hvilket også er med til at øge afkølingen af havet.

I stort set hele oktober har vi derimod haft tilstrømning af meget varm – og ganske fugtig – luft, der har medført, at afkølingen af havene går meget langsomt.

Kan potentielt give kraftigere snebyger – men også varmere vejr ved kysterne

I øjeblikket er der intet, der minder om kulde i prognoserne, men før eller siden vil der naturligvis komme indslag af kold luft over Danmark. Når det sker, øger de høje havtemperaturer muligheden for kraftige byger, der dannes over havet.

Det skyldes, at temperaturforskellen mellem havet og luften oven over er stor, hvilket virker forstærkende på bygedannelsen – herunder også snebyger.

Til gengæld vil det meget varme havvand smitte af på lufttemperaturen i de nederste luftlag, hvilket gør den kolde luft mindre kold. Derfor kan nogle af de byger, der ville falde som sne, kunne falde som regn- og sludbyger i stedet.