Vejr

Amazonfloden tørster efter vand

Mange steder har den enorme flod nået et kritisk lavt niveau.

Kun få måneder efter at have kæmpet med store oversvømmelse står tusinder af familier langs Amazonfloden i den brasilianske delstat Amazonas midt i den værste tørke i årtier. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Under oversvømmelserne blev vigtige afgrøder ødelagt og hele landsbyer sat under vand.

Dermed kommer tørken som et ødelæggende slag for et i forvejen plaget flodsamfund.

Tørken har sænket vandstanden i den enorme flod til et alarmerende lavt niveau for de mennesker, der lever langs floden.

Mange af samfundene langs floden er ikke forbundet med veje, og dermed kan den lave vandstand udløse mangel på mad, brændstof og en lang række livsfornødenheder, der normalt sejles ind.

I det lille bysamfund Sao Estevao fortæller de lokale fiskere til AP, at de ikke er i stand til at fiske den store ferskvandsfisk pirarucu, som er altafgørende for deres indkomst.

Fisken må kun fanges til og med november, og er vandet ikke kommet tilbage til den tid, står fiskerne med et alvorligt problem.

For et halvt år siden var AP i kontakt med det samme lille bysamfund bestående af syv familier i forbindelse med de oversvømmelser, der plagede byen på daværende tidspunkt.

Dengang fortalte fiskeren Pedro Canizio følgende om sine udfordringer med oversvømmelserne:

Kæmper med vand og farlige dyr

- Jeg har mistet mine afgrøder bestående af banan og maniok. Derudover er kaimaner og anakondaer kommet tættere på på grund af oversvømmelserne, og de har ædt nogle af mine ænder og kyllinger. Vandet under mit pælehus når næsten gulvet, sagde han.

Det er dermed et allerede plaget samfund, der nu må se en stor del af årets fiskeriindtægt gå fløjten på grund af sparsom regn i de to foregående måneder.

Vandet er væk

I Porto Praia, hvor der bor nogle af regnskovens oprindelige indbyggere, er den lokale forgrening af floden forvandlet til en stor sandbanke.

Skal indbyggerne her sejle, må de mange steder padle bådene frem, for det vand, der er tilbage, er ikke dybt nok til at sejle med motor.

Drikkevandsforsyningen er mudret, og der er ingen alternative vandkilder.

- Vi frygter, at vores børn bliver syge med diarre og andre sygdomme, siger den lokale leder Anilton Braz til AP.

Ingen udsigt til ny regn

Tørkens konsekvenser er forskellige fra område til område i den enorme delstat, men flere steder er vandstanden den laveste i den tid, der er målinger fra, hvilket svinger fra 1975 til 1998.

Den relativt tørre sæson i denne del af regnskoven varer normalt fra juni til december, og det kan dermed have lange udsigter, før floden igen får tilført tilstrækkeligt med vand fra oven.