Lækket gas i Østersøen svarer til to millioner bilers udstødning i et år

Metangas er en langt kraftigere drivhusgas end CO₂.

Gasudslippet fra de sprængte rørledninger i Østersøen er et af de største kendte enkeltudslip af drivhusgassen metan nogensinde, og det vil give et mærkbart udslag på årets samlede metanudslip. Det skriver Nature.com.

Lækken blev opdaget om natten 26. september, da operatørerne på land pludselig så trykket i gasledningen falde fra 105 atmosfæres tryk til bare syv atmosfæres tryk.

Kort tid efter var et en kilometer bredt område på overfladen i oprør, da de enorme mængder gas skød op gennem havvandet.

Nature.com har haft ingeniøren Andrew Baxter, der har baggrund i olie- og gasindustrien, til at regne på tallene, og han vurderer, at der må være undsluppet 115.000 tons gas.

- Jeg er kommet frem til et meget groft estimat. Der er så mange variabler og ubekendte, at det er meget svært at sige definitivt, hvor meget metan, der er nået ud i atmosfæren, understreger Andrew Baxter.

Tidligere har norske eksperter estimeret, at der var tale om 80.000 tons.

To millioner biler

Metan er en meget potent drivhusgas, meget kraftigere end CO₂. Den nedbrydes dog også meget hurtigere end CO₂, så de kan ikke sammenlignes en til en.

Men når man tager den hurtigere nedbrydningstid med i regnestykket, svarer udledningen af metan fra de sprængte rørledninger til den årlige udledning af CO₂ fra to millioner biler.

Da der i forvejen frigives enorme mængder metan fra blandt andet kvægdrift, nedbrydning af organisk materiale og optøet permafrost, svarer udledningen af metan fra rørledningerne til 1,4 promille af den samlede årlige udledning af metan i verden.

Selvom 1,4 promille måske ikke lyder af meget, skal det ses i forhold til, at de øvrige udslip sker fra et næsten uendeligt antal øvrige kilder lige fra et blad, der rådner bort i skoven, til en ko, der bøvser på marken.

Og det er udslip over hele verden.

Udslippet fra North Stream er sket fra et meget begrænset område. Samtidig blev hele mængden fra North Stream-ledningerne udløst på bare nogle få dage.

Historisk højt niveau

Ifølge FN’s klimapanel IPCC er det mindst 800.000 år siden, at der har været så meget metan i atmosfæren som nu.

Metan anslås til at stå for 20 procent af den menneskeskabte del af den globale opvarmning.

Det vides endnu ikke, hvem der har stået bag udslippet.