Vejr

Månedsprognose: Forårsvejret fortsætter de kølige tendenser

Behovet for opvarmning stiger, jo koldere det bliver. Derfor sætter TV 2 VEJR fokus på temperaturen for de næste uger.

Vinteren igennem har TV 2 VEJRET holdt øje med de kommende ugers vejr med fokus på temperaturen, da behovet for opvarmning stiger, jo koldere det bliver.

Men kalenderen og vinteren følger nødvendigvis ikke hinanden. Efter foråret kom bragende fra start med solrigt og lunt forårsvejr, har vinteren i den grad slået tilbage.

Tirsdag blev den nordlige del af Jylland nemlig ramt af en regulær snestorm, og de kommende dage fortsætter det kølige forårsvejr, hvor der i perioder fortsat kan komme sne.

Generelt ligger Danmark og hele Nordeuropa i en – for årstiden – meget kold luftmasse. Det meste af Skandinavien har det 8 til 10 grader koldere end normalt, mens vi herhjemme ligger 2 til 3 grader under niveau.

Til gengæld er vejret noget mildere end normalt over den centrale og sydlige del af Europa, hvilket giver et Europakort, der er farvet blåt i nord og rødligt mod syd.

De kommende uge ser det ud til, at Danmark lægger sig på grænsen mellem køligt luft fra nord og mildere luft fra syd. Tendenserne er dog, at det ser ud til at blive en smule køligere en normalt.

I henhold til klimanormalen fra 1991 til 2020 er den normale middeltemperatur i den sidste halvdel af marts på omkring 5 grader.

Uge 11: 13. til 19. marts

Efter en meget vinterlig uge er der udsigt til, at Danmark for alvor ligger på grænsen mellem to forskellige luftmasser.

Lige nu ser det ud til, at uge 11 overordnede set bliver køligere end normal, men at det bliver med kortere indslag af mildt forårsluft.

For eksempel spår nogle prognoser op omkring 10 graders varme om mandagen.

I resten af Europa ser det for køligere ud end normalt nord for Danmark, mens den milde forårsluft ligger syd for landet.

Uge 12: 20. til 26. marts

Om to uger begynder usikkerheden at være betydeligt, men tendenserne er, at vi fortsat ligger i en køligere luft for årstiden.

Det er generelt det nordøstlige Europa, der har det køligere end normalt med overvejende højtrykspræget vejr.

Omvendt bliver det mildere over Sydvesteuropa, hvor lavtrykkene trækker den milde atlanterhavsluft ind. Meget kan dog stadig nå ændre sig.

Uge 13 og 14: 27. marts til 9. april

Prognoserne er selvsagt meget usikre så langt frem i tiden, alligevel er der ved månedsskiftet tendenser at spore.

Tendenser, der minder meget om uge 12 med køligt vejr over det nordøstlige Europa og mildere vejr mod sydvest.

Stratosfæren er en joker om vinteren – og prognoser viser, at den kan give os koldere vejr

Normalt beskæftiger meteorologer sig ikke særligt meget med stratosfæren, da vejret deroppe ikke spiller den store rolle for det vejr, vi oplever ved overfladen.

Undtagelsen er dog vintermånederne, hvor en kraftig kuldehvirvel i stratosfæren holder kulden på plads over Arktis og typisk giver omskifteligt og blæsende vejr på vores breddegrader.

Men cirka hvert andet år opstår en såkaldt pludselig stratosfærisk opvarmning, som betyder, at den kraftige kuldehvirvel i stratosfæren kollapser og frigiver isnende kold arktisk luft. Det vil give forøget risiko for meget koldt vintervejr i Danmark og Europa.

Det så vi sidst i starten af 2021, hvor de første tre uger af februar blev iskolde efter en "pludselig stratosfærisk opvarmning".

Vinden i stratosfæren er blevet svækket over den seneste måneds tid, hvilket skyldtes en stratosfærisk opvarmning i midten af februar. Ofte – men ikke altid – efterfølges en sådan hændelse af koldere vejr cirka to uger efter, hvilket har været tilfældet her i uge 10.

Det er usikkert, hvor længe det koldere vejr vil påvirke os i Danmark, men alt andet lige vil muligheden for en generelt koldere marts være forøget.

Stor usikkerhed i ugeprognoserne

Normalt kigger TV 2 VEJR kun fem til syv dage frem i vejret, da der her er en ret god træfsikkerhed.

Når der kigges flere uger frem, stiger usikkerheden betragteligt. Især de sidste to uger i denne prognose kan meget nemt gå i en anden retning end antydet her.