Ian er nu en kraftig orkan - har kurs mod Florida

I disse timer rammer Ian Cuba med vindstød på op til 60 meter per sekund.

Den tropiske orkan Ian raserer netop nu den vestlige del af Cuba med vindhastigheder på 50 meter per sekund og vindstød, der når 60 meter per sekund.

Tropiske orkaner og Saffir-Simpson-skalaen

En tropisk storm eller orkan er et uvejr bestående af kraftige tordenbyger og stærke vinde. De dannes over tropiske havområder på minimum 5° nordlig eller sydlige bredde, hvor vandet er varmere end ca. 27 grader.

De dannes dermed fundamentalt anderledes end storme og orkaner på vores breddegrader, som opstår på grund af temperaturforskelle mellem nord og syd.

I Atlanterhavet og den østlige del af Stillehavet kaldes de tropiske orkaner for hurricanes, og det gør vi også herhjemme for at adskille dem fra vores 'hjemlige' storme og orkaner. I den vestlige del af Stillehavet kaldes de tyfoner. I Det Indiske Ocean og omkring Australien kaldes de tropiske cykloner.

Tropiske orkaner klassificeres normalvis efter vindhastigheden på Saffir-Simpson-skalaen, der går fra 1 til 5, hvor 5 er kraftigst:

Tropisk lavtryk: >17,5 m/s
Tropisk storm: 17,5 - 32,5 m/s
Kategori 1: 32,5 - 42,4 m/s
Kategori 2: 42,5 - 49,9 m/s
Kategori 3: 50,0 - 57,9 m/s
Kategori 4: 58,0 - 68,9 m/s
Kategori 5: > 69,0 m/s 
 

Disse meget høje vindhastigheder gør, at Ian bliver betegnet som en kategori-3 orkan og samtidig får betegnelsen major hurricane. Middelvindshastighederne omkring øjet på Ian svarer omtrent til de kraftigste vindstød, der er målt i Danmark.

På samme tid som orkanvindene blæser, vælter regnen ned, og inden Ian har passeret det vestlige Cuba, kan der være faldet op mod 400 millimeter regn, hvor der er faldet mest. Dette svarer til mere end et halvt års regn i Danmark.

De ekstreme nedbørmængder øger risikoen for jordskred, og langs kysterne kan store bølger og høj vandstand give store udfordringer.

Har kurs mod Florida – og bliver endnu mere kraftig

Ian bevæger sig videre mod nord og vil det kommende døgn passere et havområde, hvor havtemperaturen er meget høj – omkring 30 grader.

Det meget varme havvand giver 'næring' til orkanen, hvilket direkte er med til at intensivere den.

Derfor ventes Ian at udvikle sig endnu mere, og i løbet af de næste 12 timer vil Ian med stor sandsynlighed blive opgraderet til en kategori-4 orkan med forventede vindhastigheder på op til 60 meter per sekund og vindstød, der kan nå over 70 meter per sekund.

Især området omkring Floridas tredjestørste by, Tampa, ser ud til at kunne blive ramt særdeles hårdt af Ian onsdag aften dansk tid, når orkanen forventes at gå i land.

Det sker med vindhastigheder på cirka 50 meter per sekund, stormflod på op til 3 meter og rengmængder, der kan nå hele 600 millimeter. Det svarer til 80 procent af et helt års nedbør i Danmark.