Vejr

Rekordstor afsmeltning for årstiden i Grønland

På ét døgn var der afsmeltning af indlandsisens overflade på 14 gange Danmarks areal.

Sommeren er tidspunktet for afsmeltning af den grønlanske indlandsis, og samlet set har årets smeltesæson været meget tæt på det normale.

Et usædvanligt varm pust i starten af september medførte dog, at der over tre dage var helt ekstrem afsmeltning fra indlandsisens overflade.

Navnlig 3. september medførte passagen af den meget varme luftmasse, at et ekstraordinært stort område af den grønlandske indlandsis oplevede afsmeltning.

Over hele 36 procent af indlandsisen var der på samme tid afsmeltning, hvilket svarer til et areal på omkring 600.000 kvadratkilometer.

Det svarer igen til et område svarende til 14 gange Danmarks areal.

Sammen med den varme luft regnede det også mange steder over Grønland, hvilket forstærkede smeltningsprocessen.

Det er den største udbredelse af smeltning, der er registreret så sent på kalenderåret. Det hører dog med til historien, at målingerne kun går tilbage til 1979.

Respondenter til Megafon

TV 2 har i mange år samarbejdet med analyseinstituttet Megafon om at afdække danskernes holdninger til politiske og samfundsrelevante emner.

Kunne du tænke dig at være medlem af Megafon’s Danmarkspanel? Det er et repræsentativt sammensat ”mini-Danmark”, hvor medlemmerne løbende får tilsendt spørgsmål.

Panelets besvarelser bliver blandt andet brugt som baggrund til aktuelle artikler og indslag i Politiken og TV 2 Nyhederne.

Hvis du vil have din stemme hørt i debatten, så tryk her og tilmeld dig.

Tøvejr på toppen af indlandsisen for første gang i september – men koldt i andre dele af Europa

Den ekstreme varme for årstiden medførte, at der for første gang i målingernes historie blev registreret temperaturer over frysepunktet ved vejrstationen ved Summit på toppen af indlandsisen i 3200 meters højde.

Samlet set har smeltesæsonen for den grønlandske indlandsis været meget tæt på normalen. Over den nordøstlige og centrale del af indlandsisen har smeltningen været lidt større end normalt, mens afsmeltningen har været en smule under normalen i den sydøst- og nordvestlige del af Grønland.

Det er typisk sådan, at afstanden mellem kulde og varme svarer nogenlunde til afstanden mellem Grønland og Europa.

Mens Grønland har oplevet en ekstremt varm indledning på september, har starten af årets første efterårsmåned derimod budt på usædvanlig koldt vejr i store dele af Nordøsteuropa.