Vejr

Klimaforandringerne kan allerede nu have gjort uoprettelig skade

Nyt studie viser, at selv hvis Parisaftalen overholdes, kan det stadig få fatale konsekvenser.

Siden slutningen af 1800-tallet er den globale temperatur steget med 1,1 grad, og Parisaftalens nedre grænse på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader er efterhånden urealistisk, og vil formentlig blive passeret indenfor få år.

Men faktisk kan det vise sig, at temperaturstigningen på 1,1 grad allerede nu er ved at få fatale konsekvenser. Det viser et nyt studie, der netop er blevet publiceret i det naturvidenskabelige tidsskrift Science.

Studiet har lavet en undersøgelse af de såkaldte tipping points, der er en slags klimatiske vendepunkter. Her viser resultaterne, at vi er på randen til at passere fem katastrofale tipping points.

Der er tale om et kollaps af iskapperne på Grønland og i det vestlige Antarktis, et kollaps af havstrømmene i det nordlige Atlanterhav, en hurtig nedsmeltning af permafrosten samt de tropiske koralrevs død.

Tipping point

Begrebet tipping point bruges ofte, når der tales om klimaforandringer. Det er et slags klimatisk vendpunkt, hvor en proces eskalerer, passerer en grænse, hvorefter processen ikke kan gå tilbage til udgangspunkt – eller har meget svært ved det. Der er altså typisk tale om en selvforstærkende proces. 

Et eksempel på et tipping point er sommerudbredelsen af den arktiske havis. På grund af det varmere klima bliver der mindre havis om sommeren, hvilket gør, at havet kan absorbere mere energi fra solen. Dermed varmes havet yderligere op, hvilket kan få endnu mere is til at smelte. 

Når først et tipping point er passeret, så kan de sætte gang i en kædereaktion, hvor nye tipping point nåes. 

 

Temperaturstigning over 1,5 grader kan få fatale konsekvenser

Endnu er vi på randen af de katastrofale tipping points, men ifølge analyser fra Carbon Brief, kan vi allerede om ti år have passeret grænsen på 1,5 grader.

Det vil give en signifikant forøgelse af sandsynligheden for at passere de fem tipping points, hvilket kan få fatale konsekvenser.

En optøning af permafrosten vil blandt andet frigive metan til atmosfæren, der vil være med til at varme Jorden yderligere op.

Kollapset af den grønlandske og den antarktiske iskappe vil accelerere og få havene til at stige med bekymrende høj hastighed, mens ændringer i havstrømmene i det nordlige Atlanterhav kan påvirke den globale temperatur og bringe mere ekstremt vejr til Europa.

Hvis den globale temperaturstigning overstiger 2 grader, vil det sætte endnu flere tipping points i gang. Blandt andet vil gletsjere i bjergområder gå tabt.

I nedenstående kort er vist de 16 klimarelaterede tipping points, der blev arbejdet med i studiet. Hver farve indikerer ved hvilken temperaturstigning de enkelte tipping points kan sættes i gang ved.

Dystre udsigter

Ifølge Johan Rockström, en af forskerne bag studiet, er den dystre konklusion, at en temperaturstigning på 1,5 grader er en smertetærskel, hvilket bakkes op af eksperter fra FN's klimapanel.

Kommer opvarmningen over 1,5 grader vil de naturlige trusler fra klimaforandringerne nemlig vokse betragteligt.

Men selvom vi skulle komme over de 1,5 grader, så er løbet ikke kørt. Der er nemlig stadig mulighed for at minimere risikoen for indvirkning fra tipping points.

- Hver tiendedel af en grad tæller. Så 1,6 er bedre end 1,7, lyder det fra Johan Rockström.

Endnu mangler flere lande at forpligte sig i forhold til at reducere mængden af drivhusgasser. Med de nuværende klimapolitikker vil vi i år 2100 have opnået en temperaturstigning på knap 3 grader i forhold til det førindustrielle niveau, hvilket blot vil starte endnu flere tipping points.

Og med udsigt til en energikrise den kommende vinter, kan vi risikere, at den grønne omstilling for en stund bliver sat på pause.