Vejr

Sommeren har rykket sig over en uge

Sommerdage langt ind i september bliver med tiden den nye normal.

Hvis du også har haft på fornemmelsen af, at sommeren har strakt sig længere og længere ind i september måned de seneste år, ja, så har du faktisk ret.

Set over de seneste 30 år har gennemsnitsdatoen for årets sidste meteorologiske sommerdag nemlig rykket sig med over en uge fra 24. august til 2. september.

Det hænger blandt andet sammen med, at vi siden 2011 i gennemsnit har haft to sommerdage i løbet af årets første efterårsmåned.

Typisk kommer de i den første halvdel af måneden, men som klimaet bliver varmere, sker det efterhånden ret ofte, at vi også oplever sommerdage i den sidste halvdel af måneden.

Meteorologisk sommerdag

I Danmark kalder vi det en sommerdag, når temperaturen et eller andet sted i landet når over 25,0 grader.

På TV 2 VEJRET benævner vi det ligeledes en tropedag, hvis temperaturen et eller andet sted i landet kommer over 30,0 grader.

Den tidligste officielle sommerdag i dansk vejrhistorie var den 17. april 1964, hvor termometret kom op på 25,2 grader ved Klosterhede Plantage mellem Holstebro, Lemvig og Struer.

Den seneste sommerdag kom så sent som den 1. oktober 2011, hvor man nåede 26,9 grader i Store Jyndevad i Sønderjylland.

Sommeren er blevet forlænget

Siden 1874 har det været muligt at registrere årets sidste sommerdag.

Som det kan ses af grafen herunder, er det omkring månedsskiftet august/september, at den sidste sommerdag normalt opleves herhjemme.

Men i takt med at klimaet bliver varmere, falder datoen for årets sidste meteorologiske sommerdag senere og senere.

Det viser data fra klimanormalerne.

Klimanormaler

En klimanormal er et gennemsnit over en lang række meteorologiske parametre over en 30-årig periode, og er blandt andet med til at beskrive udviklingen af det danske klima. 

Der findes klimanormaler tilbage til slutningen af 1800-tallet. Den seneste klimanormal gælder for perioden 1991-2020.

Klimanormaler er et værktøj til at beskrive ændringer i klimaet. Her viser den seneste klimanormal, at den sidste sommerdag med over 25 grader i gennemsnit faldt 2. september i perioden 1991-2020.

Men skrues tiden 30 år tilbage til klimanormalen 1961-1990, var datoen dengang noget tidligere. Her var det i gennemsnit 24. august, at vi i Danmark havde den sidste dag med regulær sommervarme.

Dermed er sommeren reelt blevet forlænget med over en uge – mere præcis ni dage.

September er en varm måned

Ud over at være måneden med årets sidste sommerdag er september generelt begunstiget af at ligge i forlængelse af de tre sommermåneder.

September er nemlig den fjerdevarmeste måned herhjemme – kun overgået af juni, juli og august. Det skyldes, at sommeren har haft mulighed for at varme alt op.

Over de seneste år har vi da også haft sommerdage langt ind i september. Så sent som i 2020 havde vi helt usædvanligt to sommerdage i træk midt i september.

Og tilbage i 2018 blev der målt 25,6 grader 21. september.

I 2016 havde vi en sommerdag 16. september, og i 2011 slog vi alle rekorder for, hvor sent vi kan have en sommerdag. Dengang blev der registreret 26,9 grader 1. oktober, hvilket er alletiders seneste sommerdag.

Gennemsnitsdatoen for den sidste sommervarme i perioden 2011-2021 vidner om, at datoen bliver ved med at rykke sig. Her skal vi helt hen til 10. september for at finde årets sidste meteorologiske sommerdag.