Vejr

Sommeren ender tør og med mange varme dage

Sommeren bliver derudover også en smule varmere end normalt.

Kalendersommeren synger på sidste vers, og det er nu muligt at opgøre sommeren 2022, som den har taget sig ud rent vejrmæssigt.

Som helhed gør sommeren i år sig særligt bemærket ved et markant underskud af nedbør.

Alle tre sommermåneder har været mere tørre end normalt, og navnlig august har budt på markant mindre nedbør end normalt. Ikke siden 2003 er der faldet så lidt regn i august i Danmark.

Samlet set ender sommeren i år med en nedbørsmængde på 150,9 millimeter, hvilket er 29 procent mindre end normalen i en kalendersommer, der lyder på 212,4 millimeter baseret på gennemsnittet for 30-årsperioden 1991 til 2020.

Selvom sommeren har budt på over 70 millimeter mindre nedbør end normalt, skal vi dog blot fire år tilbage, før vi sidst oplevede en mere tør sommer. Det skete under den rekordvarme og solrige sommer i 2018, hvor der faldt 141,5 millimeter regn i løbet af de tre sommermåneder.

Lidt varmere og mere sol end normalt

På to andre væsentlige meteorologiske parametre har denne sommer også skilt sig ud.

Når onsdag er omme, vil sommeren formentlig ende med cirka 680 solskinstimer. Det er knap 30 timer mere end normalt. Både juni og juli endte med marginalt mindre solskin end vanligt, så det er august, der har trukket op i solskinsregnskabet med op til 40 timer mere solskin end normalt.

Ser vi på temperaturen, er det endnu en gang august, der har skilt sig mest ud.

Juni blev 0,5 grader varmere end normalt, juli blev modsat 0,5 grader koldere end normalt, og august ender omkring 1 grad varmere end normalt.

Samlet set betyder det, at sommeren i år bliver 0,3 grader varmere end den nye klimanormal – og ender med en gennemsnitstemperatur på 16,4 grader.

Usædvanligt mange tropedage

Antallet af sommerdage, hvor temperaturen når mindst 25 grader, ender på 38 i kalendersommeren. Det er lidt over det normale antal for en gennemsnitssommer.

Derimod har antallet af tropedage, hvor temperaturen når mindst 30 grader, været usædvanlig højt denne sommer.

På i alt 12 forskellige dage har temperaturen nået mindst 30 grader, hvilket er 7 dage over det forventelige.

Varmen kulminerede 20. juli, hvor der blev målt den næsthøjeste temperatur i dansk vejrhistorie. Det skete, da temperaturen ved Abed på Lolland steg til 35,9 grader – og sikrede os den varmeste julidag i dansk vejrhistorie.