Vejr

Sådan sikrer du dig mod skybrud

Som husejer gør du klogt i at tjekke, at vandet kan komme væk fra huset, hvis skybruddet sætter ind hos dig.

Der er fredag varslet skybrud for store dele af landet, og det kan give store skader, hvis ikke man er ordentligt forberedt på vandmasserne.

Særligt husejere skal være opmærksomme.

- Skybrud er noget af det, der kommer bag på mange, når det sker, siger skadesdirektør i Alm. Brand Group, Henrik Bundgaard.

- Det kan ikke alene være en voldsom oplevelse at have vand inde på stuegulvet. Men mange mister også gamle fotografier og genstande med stor affektionsværdi, som ødelægges, hvis der står vand i kælderen. Det er særligt ærgerligt, da det kan være unikke ting, som er umulige at få genanskaffet, fortsætter han.

Sidste år kostede indtrængende vand på baggrund af skybrud 203 millioner kroner ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension.

Sådan sikrer du dig

TV 2 VEJR har her i samarbejde med Alm. Brand Group samlet nogle af de vigtigste råd til husejere.

Fem vigtige råd ved skybrud

- Rens afløb, tagrender og nedløbsrør. Tjek også, om nedløbs- og gennemløbsbrønde er stoppet til med blade, og rens dem, hvis de er.

- Løft dine ting mindst ti centimeter fra kældergulvet og placer alt på et underlag, der ikke suger vand.

- Opbevar ikke ting, der har stor betydning for dig, og som kan tage skade af vandet, i kælderen.

- Har du ikke monteret et højvandslukke, kan du lægge plastik og en tung sandsæk over dine gulvafløb og toilettet for at begrænse opstigende kloakvand.

- Hvis du har indtrængende kloakvand, så husk at have gummistøvler og gummihandsker på. Det er forbundet en stor sundhedsmæssig risiko ved at være i kontakt med det forurenede vand.

Historisk skybrud for 11 år siden

Det sås tydeligt i forbindelse med det store skybrud 2. juli 2011 i hovedstadsområdet, at regn kan koste dyrt.

Skybruddet var usædvanligt kraftigt, og så ramte det historisk uheldigt.

Konsekvenserne ville ikke have været nær så voldsomme, hvis skybruddet havde ramt over et landområde med mere åben jord, men i en storby med asfalt og fliser overalt er der meget mere, der kan gå galt.

Og så er der ikke mindst mange flere dyre ting samlet på et lille område.

De københavnske kloakker kunne i hvert fald ikke klare presset. Dermed stod vandet op i gaderne og havde fri adgang til folks kældre.

Mere end 90.000 skader blev anmeldt til forsikringsselskaberne, der måtte udbetale 4,88 milliarder efter oversvømmelserne.

Det er 24 gange så meget på en enkelt hændelse som for hele sidste år.