Vejr

Massive tørkeproblemer i Europa er en forsmag på fremtidens klima

Europa lider under en af de værste tørkeperioder i årtier, og i Sydengland blev juli den tørreste siden målinger begyndte i 1836.

Mange steder i Vesteuropa fik man nye varmerekorder under den ekstreme hedebølge i juli. Danmark fik varmerekord 20. juli, og i England målte man for første gang over 40 grader.

Hedebølger i juli har ført til alvorlig tørke

Den ekstreme varme er medvirkende til tørken, men det er i endnu højere grad på grund af varigheden, at tørken nu kradser så hårdt.

Tallene for Europa er nu gjort op, og i Frankrig fik man den næsttørreste juli, siden målingerne begyndte i 1959. Det har ført til, at over 100 franske kommuner ikke har rindende drikkevand, men bliver forsynet af lastbiler.

Tørken er endnu mere udtalt i Sydengland, hvor man aldrig før har registreret så lidt regn. I Storbritannien som helhed blev juli den tørreste i over 20 år.

I Spanien, hvor julis hedebølger har været værst, har man den laveste vandreserve nogensinde målt.

Men også maj og juni har været slemme på Den Iberiske Halvø. I Spanien er der faldet mindre end halvdelen af den forventede regn, så det er nødvendigt med vandrestriktioner i både nord og syd.

Klimaforandringer gør tørkeperioder værre

Klimamodeller forudsiger, at Europa generelt får voksende problemer med tørke.

Især i det i forvejen tørre Sydeuropa bliver problemerne større.

Beregninger peger på en fremtid med betydeligt mindre regn og flere og længerevarende varmeperioder. Begge dele betyder, at Sydeuropa formentlig vil opleve endnu mere alvorlige tørkeproblemer.