Vejr

Juli har budt på usædvanlig få skybrud

Kun på én dag i juli er der registreret skybrud i år.

En kølig nordvestenvind blæser ind over Danmark onsdag, og selvom de fleste nok ønsker mere sommervarme, kan man dog glæde sig over, at vi i år næsten har været helt forskånet for skybrud i juli.

Faktisk er det nu 24 døgn siden, at der senest har været skybrud i Danmark.

Kraftig regn og skybrud - definitioner

  • Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer
  • Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter
  • Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned.

Det skete 3. juli, hvor der tre steder blev registreret skybrud, hvilket er defineret som en nedbørmængde på over 15 millimeter på 30 minutter.

Dermed er antallet af skybrudsdøgn kun oppe på ét for den igangværende juli, og intet tyder på, at der kommer flere skybrud inden månedens udgang på søndag.

Såfremt det sker, vil juli blive den juli med færrest skybrud i mindst 11 år, som er den periode, hvor antallet af vejrstationer der kan registrere nedbørintensitet, har været nogenlunde stabilt over Danmark.

I en normal juli kan vi forvente 5,5 døgn med skybrud - og årets antal på ét skybrudsdøgn i juli står i skarp kontrast til juli sidste år, hvor vi oplevede hele 12 døgn, hvor der var skybrud mindst ét sted i landet. Det kraftigste ramte Kalundborg 26. juli, hvor der faldt ekstreme 42,1 millimeter regn på en halv time, der oversvømmede dele af byen.

Juni med lidt flere skybrud end normalt

Samlet set har vi haft skybrud på ni forskellige dage i 2022. To af dem kom i maj – hvilket er normalt – mens vi fik seks døgn med skybrud mindst ét sted i landet i juni.

Det er lidt over normalværdien på 4,5 skybrudsdøgn i juni.

Men som følge af det betydelige "skybrudsunderskud" i juli er vi generelt bagud i forhold til det normale antal skybrudsdøgn ved udgangen af juli.

Her lyder tallet på knap 13 døgn med skybrud – hvor vi i år altså har haft ni.

August er skybrudsmåned nummer ét

Sommeren er dog langtfra slut endnu – og det er skybrudssæsonen heller ikke.

August er nemlig den måned, hvor der oftest forekommer skybrud. Kigger man på gennemsnittet for de seneste 10 år, kan der forventes skybrud på syv forskellige dage i august – og siden 2011 har vi aldrig oplevet færre end fem døgn med skybrudsregistreringer i årets sidste sommermåned.

I september kan vi normalt opleve to døgn med skybrud, og hvert andet år registres der også skybrud i oktober. Dette skete senest i både 2019, 2020 og 2021.

Skybrudsdata fra DMI viser også, at der i løbet af et år i gennemsnit forekommer skybrud på 23 forskellige dage, så for at vi skal ende på det normale antal, skal vi altså have 14 døgn med skybrud. Dette er dog kun sket to gange de seneste 11 år fra august og frem.

Derfor må vi også forvente, at skybrudssæsonen som helhed ender under normalen for 2022.