Vejr

Uvejr gav flere end 100 lyn over Danmark

Det er kun Bornholm, der stadig har risiko for en kraftig eftermiddagsbyge.

Et uvejr med kraftig regn og torden drev natten til søndag og søndag morgen og formiddag over dele af landet.

Uvejret er dog søndag først på eftermiddagen ved at forlade landet. Kun på Bornholm er der stadig risiko for en kraftig eftermiddagsbyge.

Som man kan se af vejrobservationerne nedenfor, er det tørvejr i det meste af landet. Resten af søndagen står den på enkelte lokale byger og ellers vinder solen mere og mere frem som dagen skrider frem.

Mere end 100 lyn og lokalt over 30 millimeter regn

De landsdele, der blev ramt af den kraftige regn, har helt sikkert oplevet bulder og brag.

Ifølge DMIs lynpejlere er der siden midnat registreret 125 lyn over dansk området. Det inkluderer både lyn som fra sky til jord og lyn fra sky til sky.

Som man kan se af kortet, er det især henover Det Fynske Øhav, Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, man har oplevet tordenvejr.

Det er også i det område, at regnen har været kraftigst.

Officielt er der kommet mest regn kommet i Nørreby på Femø i Smålandsfarvandet. Her er der siden midnat faldet 19,4 millimeter regn.

Generelt er det blevet til mellem 10 og 20 millimeter regn de steder, der er kommet mest.

Noget tyder dog på, at nedbøren har været mere intenst, end de officielle regnvandsmålere indikerer.

I Ammendrup ved Præstø har en privat regnvandsmåler registreret omkring 35 millimeter regn siden lørdag.

Vejret er rolig resten af søndag

Resten af søndagen står den på roligt og overvejende tørt vejr. Som dagen skrider frem får solen endda bedre plads på himlen.

Vindforholdene er afdæmpede, mens temperaturen topper på omkring 18 graders varme.