Store havvindmølleparker kan ændre vejret på land

Havvindmølleparker vil både påvirke vind, nedbør og temperatur.

Den største danske energiaftale nogensinde blev indgået tidligt onsdag aften. Sammen med Tyskland, Holland og Belgien er det aftalt at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen.

Dermed skal der etableres et stort antal nye vindmøller i den danske del af Nordsøen.

Selvom vindmøllerne placeres langt ude i havet, vil det faktisk kunne mærkes på land. Vindmøllerne er nemlig så store, at de kan påvirke atmosfæren og dermed vejret. Det peger forskning fra Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI på.

Ifølge forskerne har de store vindmølleparker en indvirkning på både vindhastighed, nedbør og temperatur.

Vinden reduceres

Ud for Esbjergs kyst ligger der i forvejen de tre store havvindmølleparker Horns Rev 1, 2 og 3.

Målinger viser, at de med deres beliggenhed og under de rette vindforhold kan have reduceret vindhastigheden i Esbjerg-området med op til 10 procent.

Men med planerne om at mangedoble udbygningen af havvindmøller er der udsigt til, at vindhastigheden kan reduceres yderligere, hvis de er placeret lige ud for kysten.

Jana Fischereit, der er forsker på DTU Vindenergi, vurderer sammen med sine forskerkolleger, at udbygningen kan medføre en vindreduktion på mellem 25 og 30 procent ved de bagerste vindmøller. Da vindmølleparkerne er bygget nogle kilometer fra kysten, vil reduktionen i vindhastigheden formentlig stadig være op til 10 procent ved kysten.

De største effekter ses således ikke over land, men ude ved vindmølleparkerne.

- Over land vil der ikke være en særligt stor effekt på grund af den i forvejen ru jordoverflade. Derimod vil havvindmølleparkerne påvirke hinanden, forklarer Jana Fischereit.

Det vil sige, at de vindmøller, der ligger i læ af andre, vil have en lavere vindhastighed til at producere vindenergi. Forskning viser dog, at der stadig vil være mere end tilstrækkelig vind til rådighed til at gøre elproduktionen mulig.

Fungerer som et landområde

En årsag til den reducerede vindhastighed skyldes en ændring i havets overflade.

- Atmosfæren tror, at havvindmøllerne nærmest er et slags ekstra landområde, fortæller Eigil Kaas, der er professor ved Nationalt Center for Klimaforskning.

Havoverfladen vil opfattes som mere ru på grund af vindmøllerne. Dermed bremses vinden – ligesom når vind bevæger sig fra havet og ind over land.

Det faktum, at store havvindmølleparker fra atmosfærens side fungerer som et landområde, har også indflydelse på nedbør og temperatur.

Laver kunstigt læ

Når lavtryk og fronter bevæger sig ind over land, mister de en del af pusten.

I Danmark regner det i gennemsnit mest mod vest. Hvis Jylland "udvides" med store havvindmølleparker mod vest, vil nedbøren ligeledes falde længere mod vest, og det vil på sigt kunne give mindre nedbør over de østlige landsdele.

Studier fra USA peger på, at orkanen Harvey, der ramte landet i 2017, kunne have haft op til 20 procent mindre nedbør, hvis der havde været et betydeligt antal vindmøller i Den Mexicanske Golf.

Samme situation kan opstå i Danmark – fremtidige storme kan simpelthen blive mindre kraftige på grund af de store vindmølleparker.

Temperaturen vil også blive påvirket

Foruden vind og nedbør vil temperaturen også blive påvirket.

Vindmølleparkerne er først nu ved at blive inkorporeret i diverse vejr- og klimamodeller. Derfor er det endnu for tidligt at konkludere, hvor stor effekt de vil have på vejret.

Eigil Kaas er, på trods af ændringerne i vejret, stor tilhænger af de store klimaplaner.

- Jeg er stærk tilhænger af vindmøller, men synes samtidig, at det er vigtigt at undersøge påvirkningen, siger han til TV 2.