Nyt studie viser gevinsten ved mindre oksekød

Hvis hvert menneske i verden halverer deres forbrug af oksekød, vil det give en reduktion på 80 procent i skovrydning og CO₂-udledning.

Hvis vi reducerer vores forbrug af oksekød med 20 procent, kan vi på verdensplan halvere den fremtidige afskovning.

Det viser et nyt studie, der for nylig er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

I stedet for en bøf på 200 gram kan man måske nøjes med en bøf på 100 gram

Andreas Nyholm, meteorolog ved TV 2 VEJR

På globalt plan er produktion af oksekød en af de største syndere, når man taler om skovrydning. Derudover er drøvtyggere en central kilde til udledning af drivhusgassen metan, der er en mere potent drivhusgas end CO₂.

Derfor kan selv en lille udskiftning af oksekød til et kødfrit alternativ give en stor gevinst for klimaet.

Svampeproteiner er vejen frem

Det nye studie er det første til at estimere de miljømæssige effekter af en delvis udskiftning af oksekød med såkaldte svampeproteiner.

Svampeproteiner er jordsvampe, der er blevet fermenteret med næringsstoffer i store ståltanke.

Ifølge Nature tager studiet højde for ændringer i befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgsel og andre socioøkonomiske faktorer. Og ifølge TV 2 VEJRs meteorolog Andreas Nyholm er studiet meget relevant.

- Studiet er virkelig relevant, da det sætter nogle konkrete tal på vores kødforbrug og viser, hvor lidt der reelt skal til for at gøre en stor forskel, siger meteorologen, der følger klimaet tæt.

Hvis vi slet ikke ændrede vores forbrug, ville vi i 2050 opnå en fordobling af den globale afskovningshastighed. Landbrugets vandforbrug og udledning af metan vil også være stigende.

Men hvis bare vi kunne erstatte omkring 20 procent af vores oksekødsforbrug med svampeproteiner inden for de næste 30 år, vil vi både kunne halvere den globale afskovning samt reducere metanudledningen med hele 11 procent.

Med udgangspunkt i disse resultater mener Andreas Nyholm, at vi kan få endnu flere med på bølgen om at spise mindre kød.

- Selv folk, som har svært ved at skære ned på deres kødforbrug, kan pludselig være med. I stedet for at spise en bøf på 200 gram kan man måske nøjes med en bøf på 100 gram.

Vi kan komme endnu længere ned

Ved at reducere kødforbruget endnu mere kan vi lave endnu mere markante ændringer over de næste tre årtier.

Hvis hvert menneske i verden halverede deres forbrug af oksekød, vil det give en reduktion på hele 80 procent i skovrydning og CO₂-udledning.

Andreas Nyholm uddyber, at det især er den vestlige del af verden, der må trække det store læs. For når lande som Indien og Kina bliver rigere, så vil deres kødforbrug stige.

Dermed må i forvejen rige lande i Vesten gøre en større indsats for at mindske forbruget af blandt andet oksekød.