Vejr

4 uger næsten uden regn - og tørken fortsætter

Det er 20 år siden, at vi sidst har haft så mange dage i træk med næsten ingen nedbør.

Det er knastørt udenfor - og dag efter dag oplever vi tørvejr i størstedelen af landet.

I løbet af de foregående 26 døgn er der kun faldet 2,4 millimeter regn på landsplan, og på ingen af de dage, hvor der er faldet lidt regn, er der faldet over 0,9 millimeter i løbet af et døgn fordelt over hele landet.

Af disse 26 døgn har 20 været knastørre - heraf har op til ti af dem været i træk.

Alle ovenstående tal er i sig selv usædvanlige i klimatologisk sammenhæng, men navnlig perioden på 26 døgn, hvor der ikke på én dag er faldet blot én millimeter regn, er usædvanlig.

Hverken i den rekordtørre marts i år eller i den varme og tørre sommer i 2018 oplevede vi så mange dage uden regn af betydning.

Faktisk skal vi nu hele 20 år tilbage, før vi senest oplevede så mange dage i træk uden nedbør af betydning i Danmark.

Nær Aarhus og i Grønbæk i Sydjylland er fredag nu den 28. dag i træk, hvor der overhovedet ikke er faldet regn. I marts oplevede man på det nordlige Bornholm 33 døgn i træk uden nedbør.

Tørkeindekset nærmer sig højeste værdi

Fredag har det landsdækkende tørkeindeks en værdi på 9,7, hvilket svarer til, at jordmagasinerne mangler 97 millimeter vand for at være fyldte.

Det er desuden meget sandsynligt, at tørkeindekset når 10,0 i løbet af de nærmeste dage, hvilket er den højeste værdi på skalaen. Sker det, vil det være den tidligste dato på året, hvor det har indtruffet.

Siden 2005 har DMI beregnet tørkeindekset i Danmark, og den nuværende rekord for tidligste dato med et tørkeindeks på 10,0 finder vi 2. juni i 2020. Med andre ord kan vi altså nå den samme værdi, men mere end tre uger tidligere.

Det store nedbørunderskud kombineret med høj fordampning medfører, at der flere steder er behov for kunstvanding af marker. Desuden øges risikoen for naturbrande, når naturen bliver mere tør.

Fortsat tørt vejr de næste dage

Der er ikke - lige med det samme - udsigt til den regn, som mange måske håber på.

Natten til lørdag skal en svag front passere Danmark, og enkelte steder kan der falde lidt regn. Det vil dog ikke være noget, der ændrer på det samlede regnskab, og flere steder vil der slet ikke falde regn det næste døgn.

Herefter venter en pæn lørdag og søndag, hvor det igen vil blive solrigt og tørt i det meste af landet. Først i løbet af næste uge kan der måske komme regn, men det er fortsat usikkert.