Vejr

Tørken truer afgrøder og natur

Naturen mangler vand, men der er ingen hjælp at hente den kommende uges tid.

Ser man bort fra den første uge i april, er der de seneste to måneder næsten ikke faldet en dråbe regn.

Bare de seneste tre ugers tid er der på landsplan blot kommet omkring to millimeter regn til den knastørre jord.

Netop den manglende vand har sine konsekvenser. Tørkeindekset er nemlig tårnhøjt, hvilket får landmænd til at frygte for deres afgrøder.

Og den kommende uges tid er der ikke mange ændringer i vejret, der bare fortsætter i det overvejende tørre og til tider solrige spor.

Næsten ingen regn i prognoserne

Passager af fronter og lavtryk har hørt til sjældenhederne i dette forår, der generelt har været domineret af højtryk.

Det har banket nedbørsmængderne helt i bund, hvilket også er tilfældet i denne uge. De kommende dage vil det ene højtryk efter det andet fortsat sikre stabilt vejr over Danmark.

Dermed ventes ugen at byde på overvejende tørvejr og perioder med god plads til solen. Temperaturen er i ugens løb stigende, og den vil toppe med omkring 17 grader, når det bliver varmest.

Først på fredag er der udsigt til, at et frontsystem kan lægge turen forbi Danmark og give en smule regn.

Der er dog kun udsigt til ganske få millimeter, hvilket ikke vil ændre meget på tørkesituationen.

Og allerede i weekenden ser det ud til, at det næste store højtryk bygges op og fortsat giver tørt og stabilt forårsvejr herhjemme.

Ved udgangen af ugen forudser prognoserne blot en til tre millimeter. Med de små nedbørsmængder vil tørken forværres yderligere den kommende tid.

Tørken kradser

Selvom mange nyder godt af det tørre og solrige forårsvejr, giver det bagslag for naturen, som i den grad har brug for vand.

Et kig på det såkaldte tørkeindeks afslører, at tørken er ekstrem kritisk.

Tørkeindekset er et estimat for mængden af vand, som planterne har til rådighed i deres jordvandsmagasin. Indekset går fra 1 til 10, hvor 10 indikerer høj risiko for tørke.

Mandag middag er det gennemsnitlige tørketal på 9,3, hvilket er i den helt høje ende. I kortet herunder kan du se, hvor højt tørkeniveauet er i din kommune.

I skrivende stund er der tre kommuner, der topper listen med 10,0. Det drejer sig om Rødovre, København og Frederiksberg.

Men niveauet er kritisk i hele landet, og det kan få konsekvenser for afgrøder samt høj risiko for naturbrande.

Måske kan der være regn på vej i næste uge, men det er stadig forbundet med stor usikkerhed. Og som tørkeniveauet er lige nu, kræver det flere regnvejr til at sænke niveauet betydeligt.